ДОБРЕ ДОШЛИ

в официалния сайт на
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Елхово

 

Училище наше любимо,
с име на славен отец,
с мисъл и цел окрили Ни,
създай от всеки творец.
Създало си ти просветители,
които те бранят до днес
и учим от тези учители
за слава, наука, прогрес.

Анелия Милева-VІ клас- /випуск 1998 година/

ОУ “ Св.Паисий Хилендарски“ е създадено през 1886 година, като първото класно училище в града.

Носител е на орден “Кирил и Методий” – І степен
Продължител е на най- добрите традиции в образованието.
Училището има изключително високи постижения на учениците на общинско, областно и национално ниво в различни области на науката, художественото творчество и в спорта.
Осъществява чуждоезиково обучение по английски и руски език.
Към училището функционират мажоретен ансамбъл и детски хор, баскетболен и футболен отбор.
В часовете по ЗИП и СИП- учениците допълнително усвояват знания по математика, български език и литература, английски език.
НИЕ РАЗПОЛАГАМЕ
С МОДЕРНА УЧЕБНА БАЗА

СПОРТНА БАЗА

Материално–техническата база на ОУ ”Св.Паисий Хилендарски” е старателно поддържана, обогатена и осъвременена. Сградата е основно ремонтирана, санирана и е обезопасена, чрез охранителна система с постоянно външно и вътрешно видеонаблюдение. Училището разполага с 26 класни стаи, 3 компютърни кабинета и модерен физкултурен салон. За най-малките има 2 игротеки, а в помощ на учениците функционира библиотека. Нашите ученици разполагат с много и разнообразна аудио-визуална техника. Имаме постоянна интернет връзка и кабелна телевизия, мултимедиен кабинет и интерактивна дъска за прилагане на интерактивно обучение.  В училището функционира лекарски кабинет с назначена на щат медицинска сестра, както и логопедичен кабинет, кабинет с психолог. Разполагаме със стол и с бюфет, които предлагат пресни и здравословни закуски и обяд на нашите ученици. За учениците от I-IV и V-VIII клас функционират ПИГ. За всички ученици от I -IV клас е въведено целодневно обучение  Под вещото ръководство на старши и младши възпитатели, те имат възможност да усвояват знания и умения в рамките на целия учебен ден. Новият ни физкултурен салон е най – модерния съществуващ такъв в града ни. Разполага с модерни бани, фитнес център, оборудван с необходимите спортни съоръжения. Той е важен притегателен център за активен
спорт през цялата година не само за нашите ученици, но и за провеждането на
важни градски и други спортни мероприятия и състезания.