ОТКРИТ УРОК ПО МАТЕМАТИКА

Публикувано на 14 март 2012 в 21:07

 

Във връзка с тематичен педагогически съвет “Груповата работа в обучението – интерактивен метод за повишаване резултатите в учебно-възпитателната работа” на 14.03.2012 г. се проведе открит урок по математика „Прилагане на груповата работа по математика в обучението по математика в V клас“ върху урока „ Упражнение върху събиране на дроби с различни знаменатели. Преподавателката Мария Димитрова показа на практика комбинацията от различни методи и форми за прилагане на груповата работа в учебен час. Учениците бяха разделени на групи, с определен лидер за всяка група. Учениците трябваше да обсъдят и решат възложените математически задачи. Ролята на Лидерите бе да подпомагат учениците , които се затрудняват в решенията на задачите. Чрез груповата работа в час, учениците показаха умение за работа в екип, увереност в своите сили и възможности.