Публикувано на 1 април 2015 в 21:53

През учебната 2014-2015 година в ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ гр. Елхово по ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, бяха сформирани две групи: клуб „Пътешествие в Русия“ с ръководител г-жа Людмила Георгиева и […]


Публикувано на в 20:47

От 12 ноември 2014 година в ОУ „Свети Паисий Хилендарски” стартира работата на клуба „Пътешествие в Русия” по проект „Успех” с ръководител Людмила Георгиева. Учениците научиха много интересни неща за Русия: обичаите и празниците на руснаците, за великите поети Пушкин и Есенин, как учат и провеждат свободното си време руските ученици. На 30.03.2015 г се […]


Публикувано на 14 януари 2015 в 12:23

За поредна четвърта година в ОУ “Свети Паисий Хилендарски” – гр. Елхово се работи по ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и се осъществява по бюджетна линия “Да направим училището привлекателно […]


Публикувано на 9 юни 2014 в 17:34
11114a6Nacfe4aee14ca62de9df1f74dd7be1f3a

Днес 09.06.2014 г. се проведе последната изява на дискусионен клуб “ Моите права’ сформиран по проект   BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”. В проекта през учебната 2013-2014 г .участваха 15 деца. Под ръководството на г-жа Донка Владева те усвояваха знания за правата на децата в България, основните конституционни норми, уменията да водят дискусия. Заниманията […]


Публикувано на 30 май 2014 в 16:23
11114a6Nacfe4aee14ca62de9df1f74dd7be1f3a

На  29.05.2014 година се проведе заключителната изява на клуб  “Ценности и човеколюбие” по проект УСПЕХ с ръководител Иванка Стойкова. Пред много гости участниците в клуба представиха спектакъла „От приказка в приказка” по приказки на Ангел Каралийчев. Изпяха любими песни, непринудено вплетени в сценария, тематично ориентирани към отделните приказки. Родителите се включиха активно в подготовката на […]


Публикувано на в 15:15
11114a6Nacfe4aee14ca62de9df1f74dd7be1f3a

  На 20.05.2014 година в ОУ „Свети Паисий Хилендарски” в класната стая на І-б клас се събраха родители, роднини и приятели на първокласниците. На този ден малките ученици получиха свидетелствата си за успешно завършена първа учебна година. Гостите бяха поздравени  от участниците в клуб „Разкажи ми приказка”, които им поднесоха  подготвената с много старание представителна […]


Публикувано на в 10:38

Днес, 29.052014 г. се състоя последната за учебната 2013/2014 г. представителна изява на клуб “ Пътешестеник“ на тема’“ My trip to the future“/ Моето пътешествие в бъдещето“. Учениците от IV б клас и тяхната ръководителка Димитрина Димитрова, поведоха присъстващите гости в света на бъдещето. Те изразиха своите представи за предстоящите години, описаха местата. които биха желали […]


  • страница 1 от 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >