Публикувано на 17 декември 2015 в 17:45

На 16.12.2015г. в ресурсен кабинет при ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ гр. Елхово, беше представена презентация “Нашите слънчеви деца“. Присъстваха всички начални учители. Темата е свързана с интегрирането в училищната среда на децата със синдром на Даун. Акцентира се върху алтернативите за рехабилитация и успешно вграждане в обществения живот. Много съществен момент в представената информация беше […]


Публикувано на 14 декември 2015 в 13:26

На 09. 12. 2015 г. от 13.10 ч. по проект “Включващо обучение“ се проведе мероприятие свързано със седмицата на четенето, организирана в ОУ “Свети Паисий Хилендарски“ град Елхово. Със заглавие “Езикът, който ни събира и разделя“ протече информационната среща с родителите на деца и ученици със специални образователни потребности. Бяха представени интересни техники и подходи […]


Публикувано на 13 октомври 2015 в 8:56

И през  новата учебна 2015/2016 година в ОУ “Свети Паисий Хилендарски” гр. Елхово продължава работата по проект “Включващо обучение”. Проектът стартира преди три години.  През  тази учебна година има две ресурсни групи с общо 14 ученика. Ресурсните учители, които работят с учениците със специални образователни потребности са Пенка Андреева и Пенка Михова. Логопедичната подкрепа се […]


Публикувано на 14 януари 2015 в 11:55

През учебната 2014/2015 година в ОУ “Свети Паисий Хилендарски” гр. Елхово продължава работата по проект “Включващо обучение”. Със 17 деца, нуждаещи се от ресурсно подпомагане, работят двама ресурсни учители – Пенка Андреева и Пенка Михова, логопед Мариана Георгиева и психолог Александра Драгнева. В план-графика на екипа са предвидени нови разнообразни мероприятия с учители, родители и […]


Публикувано на 10 ноември 2014 в 15:54

През учебната 2014/2015 година в ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ гр. Елхово продължава работата по проект „Включващо обучение“. Броят на децата, нуждаещи се от ресурсно подпомагане, се увеличи. В план-графика на екипа са предвидени нови разнообразни мероприятия с учители, родители и ученици. Това ще допринесе за подобряване на екипната работа и популяризиране на дейностите по проекта.


Публикувано на 17 март 2014 в 14:34
vkl

Във връзка с изпълнение на годишния план-график на Екипа по Проект „Включващо обучение“ BG051PO001-4.1.07 в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово на 12.03.2014г. се проведе супервизия на тема: ; „Екипна работа при деца в риск от насилие и неглижиране“; „Екипна работа с деца със специални образователни потребности“ , представена пред учителите  и помощник-директора по […]


Публикувано на 12 ноември 2013 в 15:03

В началото на учебната 2013-2014 година в ОУ „ Св. П.  Хилендарски“ гр. Елхово продължава работата по проект „ Включващо обучение“, който стартира през септември 2012г. По проекта са сформирани две ресурсни групи, една за психологическа подкрепа и една за логопедична подкрепа. Броят на децата/учениците със специални образователни потребности в началото на учебната година е […]


  • страница 1 от 2
  • 1
  • 2
  • >