В ОУ “Св. Паисий Хилендарски”, съгласно последните изменения на Наредбата за приобщаващо образование с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията на МОН за организиране на извънкласната дейност, се реализира кампания за организиране на занимания по интереси с ученици от начален и прогимназиален етап на обучение.
 


Публикации свързани със „Занимания по интереси“

 

През учебната 2021/2022 година в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово са сформирани седем групи за занимания по интереси. Четири от тях са в начален етап и три в прогимназиален етап.

  • Направление „Технологии“, подобласт „Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра, памет“ група за занимания по интереси Клуб „Детска творилница“ с ръководител Мария Христова Кичукова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас – 15 ученици – II клас
  • Направление „Математика“, подобласт „Математическа логика“ група за занимания по интереси Клуб „Математически хитринки“ с ръководител Антоанета Кирилова Дженкова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас – 16 ученици – II клас;
  • Направление „Математика“, подобласт „Приложна математика“ група за занимания по интереси Клуб „Забавна математика“ с ръководител Пенка Тонева Михова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас – 18 ученици – IV клас;
  • Направление „Математика“, подобласт „Приложна математика“ група за занимания по интереси Клуб „Невероятна математика“ с ръководител Мария Колева Ковачва – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас – 14 ученици – IV клас;
  • Направление „Гражданско образование“, подобласт „Институционални знания и култура“ група за занимания по интереси Клуб „Пътешествие сред цивилизациите“ с ръководител Донка Милчева Владева – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – 12 ученици – V клас
  • Направление „Дигитална креативност“, подобласт „Дигитални умения“ група за занимание по интереси Клуб „Дигитално грамотни“ с ръководител Иванка Иванова Димитрова – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – 12 ученици – VI клас;
  • Направление „Природни науки“, подобласт „Околна среда“ група за занимание по интереси Клуб „Приятели на природата“ с ръководител Николинка Славова Атанасова – старши учител, общообразователен предмет прогимназиален етап  – 14 ученици – VII клас.

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.

Представяме част от работата на групите за занимания по интереси.

 

Клуб „Детска творилница“ с ръководител Мария Кичукова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас.

Участници са ученици от II „а“ клас.

Интересна за децата от група „Детска творилница“ се оказа запознаването с техниката „Квилинг“. Тази тема бе на занятието от 4.01.2022 г.  – „Квилинг за начинаещи – основни елементи. Изработване на картичка с техниката квилинг“.

В началото на темата г-жа Кичукова даде напътствия относно необходимите материали и ги запозна с основните начини за работа с инструмента за квилинг, както и с използването на шаблони.

Децата направиха няколко опита да навиват лентичката на инструмента, за да се научат да ги правят равномерно. След което пристъпиха към украсяване на картички с тази техника.

 

На 31.03. 2022 год. участниците в групата по занимания по интереси „Детска творилница“ , проведоха своята заключителна изява. Тя бе под надслов „Великден  иде! – рисуване на яйца с восъчна писалка“

В началото на занятието децата показаха своите знания свързани с предстоящия светъл празник. Споделиха своето участие в подготовката му. Най – чакан момент разбира се е боядисването на великденските яйца. От миналата година след посещението в музея, децата се запознаха с техниката за рисуване с восъчна писалка. Още тогава правиха опити с новия вид шарене на яйцата. И тази учебна година решихме да използваме техниката, вече като по-големи и с повече опит.

Всички деца с огромен интерес рисуваха с восъчна писалка стилизирани мотиви на шевици, цветя, имена и фигури, оцветяваха яйцата и изработиха традиционни великденски яйца като подарък за любими хора.

…………………………………………..

Клуб „Математически хитринки“ с ръководител Антоанета  Дженкова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас 

Участници са ученици от II „б“ клас.

Снимки от заключителното занятие.

 

…………………………………………..

Клуб „Забавна математика“ с ръководител Пенка  Михова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас 

Участници са ученици от IV „в“ клас.

Снимки от занимание с участието на родители.

…………………………………………..

Клуб „Невероятна математика“ с ръководител Мария Ковачва – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас

Участници са ученици от IV „а“ клас.

Снимки от работната атмосфера на занятията на клуба.

 

 

…………………………………………..

Клуб „Пътешествие сред цивилизациите“ с ръководител Донка Владева – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 

Участници са ученици от V клас.

На 23.05.22 г се проведе заключителната изява на групата за занимания по интереси „Пътешествие сред цивилизациите“. Изявата беше посветена на историческото минало на родния край – гр. Елхово и на интересни и емблематични сгради, личности, институции в родния град. Девизът на изявата бе: „Моят роден край. Опознай миналото, за да обичаш и милееш. Културни  дейци и средища. Читалище „Развитие“.

Презентации представиха: Владислав Костов, Габриела Зотова, Маргарита Иванова, Памела Маджарова, Патрисия  Узунова, Сашо Илиев, Сияна Стоянова, Станислав Желязков,  Христиана Великова. Участниците в групата за занимания по интереси запознаха присъстващите гости с факти от историческото и археологическо минало, данни за развитието на просветата и образованието в гр. Елхово. Представени бяха факти свързани с произхода на термина Тронки, исторически факти за ЖП линията в града, болницата, музея на град Елхово. Интересни данни от летописните хроники, свързани с училищата в региона, бяха издирени с помощта на служителите в етнографски музей – гр. Елхово. С помощта на секретаря на читалище Развитие – г-жа Снежана Делчева, бяха събрани и подредени материали за развитието на театъра и театралното изкуство в родният ни град. Учениците участници в групата за занимания по интереси, демонстрираха своите умения да намират и обработват исторически материали, да използват дигиталните технологии за представяне на историческа информация, чрез различни методи и средства.

…………………………………………..

Клуб „Дигитално грамотни“ с ръководител Иванка Димитрова – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 

Участници са ученици от VI клас.

Снимки от публичната изява на учениците от клуба.

 

 

…………………………………………..

Клуб „Приятели на природата“ с ръководител Николинка Атанасова – старши учител, общообразователен предмет прогимназиален етап 

Участници са ученици от VII клас.

 

Снимки от занятие в парка на град Елхово.

Снимки от посещение в Астрономическа Обсерватория – гр. Ямбол.