В ОУ “Св. Паисий Хилендарски”, съгласно последните изменения на Наредбата за приобщаващо образование с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията на МОН за организиране на извънкласната дейност, се реализира кампания за организиране на занимания по интереси с ученици от начален и прогимназиален етап на обучение.
 


Публикации свързани със „Занимания по интереси“

През учебната 2022/2023 година в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово са сформирани девет групи за занимания по интереси. Пет от тях са в начален етап и четири в прогимназиален етап.

 • Направление „Математика“, подобласт „Приложна математика“ група за занимания по интереси Клуб „Забавна математика“ с ръководител Мария Колева Ковачева – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас – 13 ученици – I клас;
 • Направление „Гражданско образование“, подобласт „Емоционална интелигентност“ група за занимания по интереси Клуб „Българолюбче“ с ръководител Нивелина Георгиева Василева – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас – 12 ученици – I клас;
 • Направление „Математика“, подобласт „Приложна математика“ група за занимания по интереси Клуб „Математически хитринки“ с ръководител Пенка Тонева Михова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас – 13 ученици – I клас;
 • Направление „Технологии“, подобласт „Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра, памет“ група за занимания по интереси Клуб „Детска творилница“ с ръководител Мария Христова Кичукова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас – 12 ученици – III клас
 • Направление „Технологии“, подобласт „Езиков свят“ група за занимания по интереси Клуб „Занимателен английски“ с ръководител Eлена Пенкова Кускунова – старши учител, чужд език в начален етап на основното образование I-IV клас – 12 ученици – IV клас;
 • Направление „Математика“, подобласт „Приложна математика“ група за занимания по интереси Клуб „Математика за всеки“ с ръководител – Елена Стаматова Чалъкова старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – 12 ученици – V клас;
 • Направление „Гражданско образование“, подобласт „Институционални знания и култура“ група за занимания по интереси Клуб „Пътешествие сред цивилизациите“ с ръководител Донка Милчева Владева – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – 12 ученици – V клас
 • Направление „Природни науки“, подобласт „Околна среда“ група за занимание по интереси Клуб „Географско пътешествие“ с ръководител Теменужка Веселинова Костова – учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – 12 ученици – VI клас;
 • Направление „Природни науки“, подобласт „Околна среда“ група за занимание по интереси Клуб „Приятели на природата“ с ръководител Николинка Славова Атанасова – старши учител, общообразователен предмет прогимназиален етап  – 14 ученици – VII клас.

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.

Представяме част от работата на групите за занимания по интереси.

Клуб „Забавна математика“ с ръководител Мария Ковачева– старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас 

Участници са ученици от I „а“ клас.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Клуб „Българолюбче“ с ръководител Нивелина Василева– старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас 

Участници са ученици от I „б“ клас.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Клуб „Математически хитринки“ с ръководител Пенка Михова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас 

Участници са ученици от I „в“ клас.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Клуб „Детска творилница“ с ръководител Мария Кичукова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас.

Участници са ученици от III „а“ клас.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Клуб „Занимателен английски“ с ръководител Елена Кускунова – старши учител, чужд език начален етап на основното образование I-IV клас.

Участници са ученици от IV клас.

Първата изява на клуба „Занимателен английски”  беше на 27.10. посветена на празника „Хелоуин“. Това занятие се проведе с подкрепа на родителите. Децата научиха какъв празник е той и откъде идва. Припомниха и научиха нови думи свързани с темата. След това учениците се представиха преобразени в страшни маски и костюми. Представиха костюмите си пред съучениците си и деца от III а и III б. клас, като по този начин се забавляваха усещайки магията на този тайнствен празник. Всички се почерпиха с лакомства и бонбони.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Клуб „Пътешествие сред цивилизациите“ с ръководител Донка Владева – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 

Участници са ученици от V клас.

Първо занятие на клуба.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Клуб „Математика за всеки“ с ръководител Елена Чалъкова – старши  учител, общообразователен предмет прогимназиален етап 

Участници са ученици от V клас.

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Клуб „Географско пътешествие“ с ръководител Теменужка Костова –  учител, общообразователен предмет прогимназиален етап 

Участници са ученици от VI клас.

На 2 ноември 2022 г. бе проведена среща на служители  от  РСПБЗН – гр. Елхово с ученици от клуб „Географско пътешествие” при  ОУ „Св. Паисий Хилендарски”. Инспектор  Н. Георгиев запозна малчуганите с правилата за пожарна безопасност, с начините за евакуация при пожар или бедствие. Огнеборците направиха демонстрация с предпазното облекло и необходимото снаряжение, като изтъкнаха изискванията да бъдеш пожарникар – физическа сила, бързина, екипност в действията. Разбира се срещата не мина и без демонстрация на противопожарна техника. Към служителите заваляха безброй въпроси от децата свързани със спецификата на работата на пожарникарите. Всяко дете можеше да се докосне до специализираните автомобили и оборудване, екипировка и помощни средства. Учениците и техния ръководител, Т. Костова, изказаха специални благодарности към огнеборците Н. Георгиев, Д. Караиванов, И. Янузов, Д. Панайотов.

На 16 ноември учениците от Клуб „Географско пътешествие”, заедно със своите гости, отбелязаха Международния ден на толерантността.

 „Толерантността е уважение, приемане и оценяване на богатото многообразие на културите на нашия свят“, гласи Декларацията за толерантността, приета от ЮНЕСКО.  Нека се стремим да бъдем повече толерантни – светът е шарен и точно затова е красив!

 Толерантността е съчувствие! Тя е помощ и подкрепа. Уважение и зачитане. Познаване и приемане. Разбиране и търпение. Това са част от посланията, които отправиха учениците към своите гости.  Всяко от децата изписа на балон своя призив към света, за да го направим сами, една идея по-добър.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Клуб „Приятели на природата“ с ръководител Николинка Атанасова – старши учител, общообразователен предмет прогимназиален етап 

Участници са ученици от VII клас.

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

През учебната 2021/2022 година в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово са сформирани седем групи за занимания по интереси. Четири от тях са в начален етап и три в прогимназиален етап.

 • Направление „Технологии“, подобласт „Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра, памет“ група за занимания по интереси Клуб „Детска творилница“ с ръководител Мария Христова Кичукова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас – 15 ученици – II клас
 • Направление „Математика“, подобласт „Математическа логика“ група за занимания по интереси Клуб „Математически хитринки“ с ръководител Антоанета Кирилова Дженкова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас – 16 ученици – II клас;
 • Направление „Математика“, подобласт „Приложна математика“ група за занимания по интереси Клуб „Забавна математика“ с ръководител Пенка Тонева Михова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас – 18 ученици – IV клас;
 • Направление „Математика“, подобласт „Приложна математика“ група за занимания по интереси Клуб „Невероятна математика“ с ръководител Мария Колева Ковачва – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас – 14 ученици – IV клас;
 • Направление „Гражданско образование“, подобласт „Институционални знания и култура“ група за занимания по интереси Клуб „Пътешествие сред цивилизациите“ с ръководител Донка Милчева Владева – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – 12 ученици – V клас
 • Направление „Дигитална креативност“, подобласт „Дигитални умения“ група за занимание по интереси Клуб „Дигитално грамотни“ с ръководител Иванка Иванова Димитрова – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – 12 ученици – VI клас;
 • Направление „Природни науки“, подобласт „Околна среда“ група за занимание по интереси Клуб „Приятели на природата“ с ръководител Николинка Славова Атанасова – старши учител, общообразователен предмет прогимназиален етап  – 14 ученици – VII клас.

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.

Представяме част от работата на групите за занимания по интереси.

 

Клуб „Детска творилница“ с ръководител Мария Кичукова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас.

Участници са ученици от II „а“ клас.

Интересна за децата от група „Детска творилница“ се оказа запознаването с техниката „Квилинг“. Тази тема бе на занятието от 4.01.2022 г.  – „Квилинг за начинаещи – основни елементи. Изработване на картичка с техниката квилинг“.

В началото на темата г-жа Кичукова даде напътствия относно необходимите материали и ги запозна с основните начини за работа с инструмента за квилинг, както и с използването на шаблони.

Децата направиха няколко опита да навиват лентичката на инструмента, за да се научат да ги правят равномерно. След което пристъпиха към украсяване на картички с тази техника.

 

На 31.03. 2022 год. участниците в групата по занимания по интереси „Детска творилница“ , проведоха своята заключителна изява. Тя бе под надслов „Великден  иде! – рисуване на яйца с восъчна писалка“

В началото на занятието децата показаха своите знания свързани с предстоящия светъл празник. Споделиха своето участие в подготовката му. Най – чакан момент разбира се е боядисването на великденските яйца. От миналата година след посещението в музея, децата се запознаха с техниката за рисуване с восъчна писалка. Още тогава правиха опити с новия вид шарене на яйцата. И тази учебна година решихме да използваме техниката, вече като по-големи и с повече опит.

Всички деца с огромен интерес рисуваха с восъчна писалка стилизирани мотиви на шевици, цветя, имена и фигури, оцветяваха яйцата и изработиха традиционни великденски яйца като подарък за любими хора.

…………………………………………..

Клуб „Математически хитринки“ с ръководител Антоанета  Дженкова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас 

Участници са ученици от II „б“ клас.

Снимки от заключителното занятие.

 

…………………………………………..

Клуб „Забавна математика“ с ръководител Пенка  Михова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас 

Участници са ученици от IV „в“ клас.

Снимки от занимание с участието на родители.

…………………………………………..

Клуб „Невероятна математика“ с ръководител Мария Ковачва – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас

Участници са ученици от IV „а“ клас.

Снимки от работната атмосфера на занятията на клуба.

 

 

…………………………………………..

Клуб „Пътешествие сред цивилизациите“ с ръководител Донка Владева – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 

Участници са ученици от V клас.

На 23.05.22 г се проведе заключителната изява на групата за занимания по интереси „Пътешествие сред цивилизациите“. Изявата беше посветена на историческото минало на родния край – гр. Елхово и на интересни и емблематични сгради, личности, институции в родния град. Девизът на изявата бе: „Моят роден край. Опознай миналото, за да обичаш и милееш. Културни  дейци и средища. Читалище „Развитие“.

Презентации представиха: Владислав Костов, Габриела Зотова, Маргарита Иванова, Памела Маджарова, Патрисия  Узунова, Сашо Илиев, Сияна Стоянова, Станислав Желязков,  Христиана Великова. Участниците в групата за занимания по интереси запознаха присъстващите гости с факти от историческото и археологическо минало, данни за развитието на просветата и образованието в гр. Елхово. Представени бяха факти свързани с произхода на термина Тронки, исторически факти за ЖП линията в града, болницата, музея на град Елхово. Интересни данни от летописните хроники, свързани с училищата в региона, бяха издирени с помощта на служителите в етнографски музей – гр. Елхово. С помощта на секретаря на читалище Развитие – г-жа Снежана Делчева, бяха събрани и подредени материали за развитието на театъра и театралното изкуство в родният ни град. Учениците участници в групата за занимания по интереси, демонстрираха своите умения да намират и обработват исторически материали, да използват дигиталните технологии за представяне на историческа информация, чрез различни методи и средства.

…………………………………………..

Клуб „Дигитално грамотни“ с ръководител Иванка Димитрова – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 

Участници са ученици от VI клас.

Снимки от публичната изява на учениците от клуба.

 

 

…………………………………………..

Клуб „Приятели на природата“ с ръководител Николинка Атанасова – старши учител, общообразователен предмет прогимназиален етап 

Участници са ученици от VII клас.

 

Снимки от занятие в парка на град Елхово.

Снимки от посещение в Астрономическа Обсерватория – гр. Ямбол.