В ОУ “Св. Паисий Хилендарски”, съгласно последните изменения на Наредбата за приобщаващо образование с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията на МОН за организиране на извънкласната дейност, се реализира кампания за организиране на занимания по интереси с ученици от начален и прогимназиален етап на обучение.
 


Публикации свързани със „Занимания по интереси“  

През учебната 2023/2024 година в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово са сформирани девет групи за занимания по интереси. Пет от тях са в начален етап и четири в прогимназиален етап.

 • Направление „Математика“, подобласт „Приложна математика“ група за занимания по интереси Клуб „Забавна математика“ с ръководител Мария Колева Ковачева – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас – 12 ученици – II клас;
 • Направление „Гражданско образование“, подобласт „Емоционална интелигентност“ група за занимания по интереси Клуб „Българолюбче“ с ръководител Нивелина Георгиева Василева – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас – 12 ученици – II клас;
 • Направление „Гражданско образование“, подобласт „Емоционална интелигентност“ група за занимания по интереси Клуб „Светът през очите на поети и писатели“ с ръководител Пенка Тонева Михова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас – 13 ученици – IIклас;
 • Направление „Технологии“, подобласт „Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра, памет“ група за занимания по интереси Клуб „Детска творилница“ с ръководител Мария Христова Кичукова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас – 12 ученици – IV клас
 • Направление „Технологии“, подобласт „Езиков свят“ група за занимания по интереси Клуб „Занимателен английски“ с ръководител Eлена Пенкова Кускунова – старши учител, чужд език в начален етап на основното образование I-IV клас – 12 ученици – III клас;
 • Направление „Математика“, подобласт „Приложна математика“ група за занимания по интереси Клуб „Математика за всеки“ с ръководител – Елена Стаматова Чалъкова старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – 12 ученици – VI клас;
 • Направление „Гражданско образование“, подобласт „Институционални знания и култура“ група за занимания по интереси Клуб „Аз и светът“ с ръководител Донка Милчева Владева – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – 12 ученици – VI клас
 • Направление „Математика“, подобласт „Приложна математика“ група за занимание по интереси Клуб „Помогни си сам“ с ръководител Иванка Иванова Димитрова – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – 12 ученици – VII клас;
 • Направление „Природни науки“, подобласт „Околна среда“ група за занимание по интереси Клуб „Приятели на природата“ с ръководител Нана Велкова Тодорова – старши учител, общообразователен предмет прогимназиален етап  – 15 ученици – V и VI клас.

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.

Представяме част от работата на групите за занимания по интереси.

Клуб „Забавна математика“ с ръководител Мария Ковачева– старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас 

Участници са ученици от II „а“ клас.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Клуб „Българолюбче“ с ръководител Нивелина Василева– старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас 

Участници са ученици от II“б“ клас.

Публична изява в чест на Левски – апостол на свободата

На 15. февруари Клуб „Българолюбче „, с ръководител г- жа Нивелина Василева и Клуб “ Аз и светът“ с ръководител г- жа Донка Владева проведоха съвместна публична изява. Учениците представиха стихове и песни за Апостола на свободата. Иванина Иванова от 6. б клас запозна присъстващите с интересни и неизвестни факти за предателството и предателя на Левски.
Гости на изявата бяха и деца от класа на г- жа Милена Петрова, които изпълниха стихове за Дякона, както и много родители!

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Клуб „Светът през очите на поети и писатели“ с ръководител Пенка Михова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас 

Участници са ученици от II „в“ клас.

Денят на бащата в клуб „Светът през очите на писатели и поети“ при ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово

Колкото и да напредват технологиите, има някои неща, които си остават вечни. Изкуството е едно от тях. Това, което човек създава със собствените си ръце, никое модерно изобретение не може да достигне. За артистите казват, че са „лекарите за душата“ на съвременния човек и като такива могат да лекуват по много различни начини.

По случай седмицата на бащата от 6 до 12.11.2023 г. и Националната кампания „Да бъдеш баща” на 9.11.2023 г.  гост на учениците  от 2”в” клас при ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Елхово, участващи в групата по занимания по интереси „Светът през очите на писатели и поети” беше известният художник и самодеен актьор Георги Янчев – бащата на Ади. По интересен и увлекателен начин г-н Янчев разказа на децата за своята професия и хоби, показа им как се рисуват анимационни герои и как да бъдат актьори. Сподели с малките ученици, че за да успееш в сферата на изкуството трябва да полагаш много труд и усилия и най-вече много любов.

На скъпия гост беше връчено благодарствено писмо от името на учениците от 2 „в” клас.

Тематичен урок „Трудът на хората в родното селище“ изнесен от специалистите на музея пред 2″в“ клас, с учители Пенка Михова и Денка Иванова от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Елхово.

 

Представителна изява  на групата за занимания по интереси „Светът през очите на писатели и поети“

 Прекрасен и неповторим приказен бал представиха  учениците от 2 „В“ клас, които участват в групата за занимания по интереси „Светът през очите на писатели и поети“ с ръководител старши учител Пенка Михова.

Това бе една интересна приказка за вечната борба между Доброто и Злото.

 Пред родителите, затаили дъх от вълнение, дефилираха принцеси, феи, Пипи Дългото чорапче,  Червената шапчица, Котаракът в чизми, Пепеляшка, Вълкът и седемте козлета, Богданка и още много приказни герои. Костюмите на участниците бяха нестандартни и уникални. Всички участници бяха бурно аплодирани.

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Клуб „Детска творилница“ с ръководител Мария Кичукова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас/Денка Иванова – учител, начален етап на основното образование I-IV клас.

Участници са ученици от IV „а“ клас.

По случай 22 април – Ден на земята  клуб „Детска творилница“ сътвори своите произведения. Учениците използваха интересна техника за работа с тъпа четка – „торцевание“. Използват се тишу или креп хартия, лепило, ножица, четка за рисуване и картина-шаблон, върху която се залепват цветните листчета. Техника „торцевание“ има не само образователен, но и възпитателен ефект. Освен удовлетворението от поставянето на малки „цветенца“ от специална цветна хартия, децата се научават на дисциплинираност и търпение.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Клуб „Занимателен английски“ с ръководител Елена Кускунова – старши учител, чужд език начален етап на основното образование I-IV клас.

Участници са ученици от III клас.

Първата планувана изява на клуба „Занимателен английски“ се проведе на  27.10. 2023 г., посветена на празника „Хелоуин“. Гости на занятието бяха г-жа Димитринка Димитрова и Иванка Павлова . Децата научиха какъв празник е „Хелоуин“ и от къде идва.Припомниха и научиха нови думи свързани с темата изработиха и тематични картички. Разбраха, че древния келтски празник е свързан с плодородието и наподобява нашия кукерски празник, защото подобни на “Хелоуин“ , нашите кукери също гонят злото. Облечени с традиционни костюми и маски децата посетиха учениците от втори, трети и четвърти клас като по този начин се забавляваха усещайки магията на този тайнствен празник.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Клуб „Аз и светът“ с ръководител Донка Владева – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 

Участници са ученици от VI клас.

В групата за занимания по интереси клуб „ Аз и светът“-  бе проведено занятия по интереси извън училище. На 28.03. четвъртък от 16.00 часа –учениците участващи в клуба посетиха резерват „ Долна Топчия“. Целта на занятието бе: запознаване с особеностите на резерват  „Долна Топчия“ и заснемане на типични представители на флората и фауната характерни за резервата. Учениците направиха едно интересно пътешествие, сред дивата природа на резервата, създавайки уникални кадри за последващо изработане на постери. Разходката на чист въздух, сред тайнствените дебри на резервата, събуди любопитството и изследователския дух на учениците.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Клуб „Математика за всеки“ с ръководител Елена Чалъкова – старши  учител, общообразователен учебен предмет прогимназиален етап 

Участници са ученици от VI клас.

 

На 10.04.2024г. в групата за занимания по интереси „математика за всеки“ бе проведено занятие на тема “Множества и операции с тях. Обединения на множества.“ Темата учениците разиграха в приложението „Kahoot“, където по нетрадиционен начин приложиха своите знания и умения и показаха, че под формата на игра по забавен начин успяват да обогатят познанията си за множества.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Клуб „Помогни си сам“ с ръководител Иванка Димитрова –  старши учител, общообразователен учебен предмет прогимназиален етап 

Участници са ученици от VII клас.

 

Занимания по интереси, група „Помогни си сам“. Да покажем докато играем какво знаем и как се подготвяме за НВО!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Клуб „Приятели на природата“ с ръководител Нана Тодорова – старши учител, общообразователен учебен предмет прогимназиален етап 

Участници са ученици от V и VI  клас.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

През учебната 2022/2023 година в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово са сформирани девет групи за занимания по интереси. Пет от тях са в начален етап и четири в прогимназиален етап.

 • Направление „Математика“, подобласт „Приложна математика“ група за занимания по интереси Клуб „Забавна математика“ с ръководител Мария Колева Ковачева – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас – 13 ученици – I клас;
 • Направление „Гражданско образование“, подобласт „Емоционална интелигентност“ група за занимания по интереси Клуб „Българолюбче“ с ръководител Нивелина Георгиева Василева – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас – 12 ученици – I клас;
 • Направление „Математика“, подобласт „Приложна математика“ група за занимания по интереси Клуб „Математически хитринки“ с ръководител Пенка Тонева Михова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас – 13 ученици – I клас;
 • Направление „Технологии“, подобласт „Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра, памет“ група за занимания по интереси Клуб „Детска творилница“ с ръководител Мария Христова Кичукова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас – 12 ученици – III клас
 • Направление „Технологии“, подобласт „Езиков свят“ група за занимания по интереси Клуб „Занимателен английски“ с ръководител Eлена Пенкова Кускунова – старши учител, чужд език в начален етап на основното образование I-IV клас – 12 ученици – IV клас;
 • Направление „Математика“, подобласт „Приложна математика“ група за занимания по интереси Клуб „Математика за всеки“ с ръководител – Елена Стаматова Чалъкова старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – 12 ученици – V клас;
 • Направление „Гражданско образование“, подобласт „Институционални знания и култура“ група за занимания по интереси Клуб „Пътешествие сред цивилизациите“ с ръководител Донка Милчева Владева – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – 12 ученици – V клас
 • Направление „Природни науки“, подобласт „Околна среда“ група за занимание по интереси Клуб „Географско пътешествие“ с ръководител Теменужка Веселинова Костова – учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – 12 ученици – VI клас;
 • Направление „Природни науки“, подобласт „Околна среда“ група за занимание по интереси Клуб „Приятели на природата“ с ръководител Николинка Славова Атанасова – старши учител, общообразователен предмет прогимназиален етап  – 14 ученици – VII клас.

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.

Представяме част от работата на групите за занимания по интереси.

Клуб „Забавна математика“ с ръководител Мария Ковачева– старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас 

Участници са ученици от I „а“ клас.

Групата се състои от 13 ученици от 1”а” клас. Поставя си амбициозната задача по достъпен и увлекателен начин – с приказки, игри и загадки да разкрие пред децата красотата и творчеството в математиката. Чрез остроумни, грабващи и ефективни подходи, децата се поставят в позиция на откриватели, което води до дълготраен ефект на обучението чрез преживяване. Темите са разнообразни и обхващат различни сфери на математиката. Заниманията съобразени с възрастовата група, стимулират любопитството на децата, поощряват тяхната изобретателност и ги правят уверени в собствените им сили.        

                                                                                  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Клуб „Българолюбче“ с ръководител Нивелина Василева– старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас 

Участници са ученици от I „б“ клас.

Заниманията по интереси в група „Българолюбче“ имат за цел чрез предвидените теми да се способства за изграждане на позитивно отношение у участниците към правата и задълженията им на ученици; семейството, училището и родния край. Развиване на  умения за общуване и взаимодействие със съучениците и учителите. Групата се състои от 12 ученици от I ”б” клас.

През периода октомври- май са взети всички планирани теми .С най- голям интерес се посрещнаха: Аз вече съм ученик-правата и задълженията ми като ученик; Моето училище; Най- важната професия в училището е….; Учениците изработиха постер с правата и задълженията си. Гледаха презентация по темата. Моето семейство; Родословно дърво; Аз съм гражданин на България; Моят роден край; Забележителности в моя роден край; 1. ноември- ден на будителите- участниците в Групата подготвиха кът в класната стая и рецитал. Български пословици и поговорки; Българските шевици; Зимни обичаи- Никулден, Васильовден, Андреевден; Коледа- рецитал пред родителите; Коледа за различните етноси в България; Изработване на Коледна картичка за самотен възрастен човек- подготвихме поздравителни картички за възрастните хора в ЦНСТ с. Мамарчево и коледни сладки, които донесоха много радост на бабите и дядовците, с които планираме да се запознаем лично.; Народни песни- за делник и празник; Български народни инструменти; Българските народни хора; Ръченицата; Моят любим изпълнител на народна музика; Обичаят Кукери; Аз рисувам кукери; Среща с член/организатор на кукерска група от района; Забележителности на България; Апостолът на Свободата; Подготовка и рецитал за Васил Левски- с рецитала взехме участие в Национален конкурс „150 години с Левски в сърцето“.

Взехме участие в Мартенски базар, активно се включи родител на участник в групата, който показа и помогна на децата да изработят мартеници. Активно участие в отбелязването на Трети март – рисунки, рецитал. Посещение в градската библиотека и запознаване с живота и творчеството на детски писатели. Участие във Великденски базар и подаръци за възрастните хора от ЦНСТ с. Мамарчево. Прояви във връзка с 24 май и публична изява пред родителите.

Изготвени бяха множество изложби.

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Клуб „Математически хитринки“ с ръководител Пенка Михова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас 

Участници са ученици от I „в“ клас.

Клубът се състои от 13 ученици от 1”В” клас. Поставя си амбициозната задача по достъпен и увлекателен начин – с приказки, игри и загадки да разкрие пред децата красотата и творчеството в математиката. Чрез остроумни, грабващи и ефективни подходи, децата се поставят в позиция на откриватели, което води до дълготраен ефект на обучението чрез преживяване. Темите са разнообразни и обхващат различни сфери на математиката. Заниманията съобразени с възрастовата група, стимулират любопитството на децата, поощряват тяхната изобретателност и ги правят уверени в собствените им сили.    

Снимки от представителна изява:

                                                                                       

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Клуб „Детска творилница“ с ръководител Мария Кичукова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас.

Участници са ученици от III „а“ клас.

Представителна изява на групата

На 16.05.2023 год. децата от група „Детска творилница“ проведоха своята заключителна публична изява. Мотото на изявата бе „Картина в чиния. Вкусни портрети“

В началото ръководителят на групата Мария Кичукова запозна гостите с целите на работа в групата, а именно: Експериментирайки с разнообразни материали и техники и стимулирайки индивидуалната работа и работата в екип децата да развиват сръчност и изобретателност и да  се насладят на уменията си. 

През учебната година участниците в групата се запознаха с нови и  доразвиха уменията си по познати техники. Заложено бе на техники като квилинг, декупаж, торцевание, пачуър и др. Те се оказаха интересни и достъпни за възрастта на участниците в групата.

В представителната изява бе наблегнато освен на естетическия вид на храната, а и на здравословното хранене и спазването на хигиена при приготвянето на сандвичи.

Децата бяха старателно подредили работните си места, използваха разнообразни продукти за приготвяне на сандвичи. Истинско забавление бе за децата приготвянето на сандвичи. Идеите, които реализираха, бяха много интересни, различни, всеки се бе постарал в работата си. Творците в кухнята наистина сътвориха „цветни и вкусни картини“ в чинии.

     Накрая почерпиха и своите гости – г-жа Светлана Стоянова – Директор на училището, Елена Кускунова – преподавател по английски език, Елена Христова – главен счетоводител, Александра Драгнева – училищен психолог, Иванка Русева – учител ГЦОУД.

Гостите похвалиха труда на децата…

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Клуб „Занимателен английски“ с ръководител Елена Кускунова – старши учител, чужд език начален етап на основното образование I-IV клас.

Участници са ученици от IV клас.

Първата изява на клуба „Занимателен английски”  беше на 27.10. посветена на празника „Хелоуин“. Това занятие се проведе с подкрепа на родителите. Децата научиха какъв празник е той и откъде идва. Припомниха и научиха нови думи свързани с темата. След това учениците се представиха преобразени в страшни маски и костюми. Представиха костюмите си пред съучениците си и деца от III а и III б. клас, като по този начин се забавляваха усещайки магията на този тайнствен празник. Всички се почерпиха с лакомства и бонбони.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Клуб „Пътешествие сред цивилизациите“ с ръководител Донка Владева – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 

Участници са ученици от V клас.

Дейностите на клуба стартираха успешно в средата на м. октомври  2022 год.

Първо занятие на клуба.

На 16.01.22 се проведе открито занятие в група за занимания по интереси „ Пътешествие сред цивилизациите“ с ръководител : старши учител Донка Владева на тема:“ Гордея се с моя роден град“.  /открито занятие/. Занятието започна със запознаване с историята на гр. Елхово. Учениците представиха кратки информационни презентации за произхода на името на града, развитието на образователното дело през Възраждането, първите будители в гр. Елхово, известни личности, история на читалището и етнографския музей. Общо бяха представени 6 презентации.

 На 06.06.23 се проведе открито занятие в група за занимания по интереси „ Пътешествие сред цивилизациите“ на тема:“ Археологически открития в моя роден край“. Занятието започна с представяне на информация за професията на археолога изготвена от Лъчезар Димитров, представени бяха археологическите открития в гр. Елхово от Поля Стоянова и Рая Стоилова. Показани бяха материали свързани с понятието тронки и народните носии в Елховския регион.

 В  Рамките на учебните занятия, през учебната година, участниците в клуба се запознаха с различни цивилизационни модели и се научиха на:

 • Търсене на текстова информация в Интернет, чрез ползване на търсачката Google.
 • Систематизиране на информацията по ключови думи върху документ Word,.
 • Изготвените абзаци и поставяне върху слайд в презентационен файл.
 • Вкарване на музика и анимация в презентация. Въвеждане на време за слайд.

По време на занятията бяха усвоени и демонстрирани дигитални умения и умения свързани с прилагането на функционалния и дейностен подход формирани в часовете по история и цивилизации, компютърно моделиране, информационни технологии

По време на изпълнението на заложените теми в дейността на проекта, участниците в групата “Пътешествие сред цивилизациите“, усвоиха освен знания в различни сфери на живота и света, но развиха и своите умения по компютърна грамотност.

Снимки от втора публична изява:

 

…………………………………………………….

Клуб „Математика за всеки“ с ръководител Елена Чалъкова – старши  учител, общообразователен предмет прогимназиален етап 

Участници са ученици от V клас.

Групата се състои от ученици от V А клас. Заниманията през първия срок се провеждаха два пъти седмично. Те имат за цел да стимулират развитието на ключови компетентности в областта на математиката и да повишат възможностите и потенциала на учениците за развитие и надграждане на техните знания, умения и компетентности.

 Задачите, които учениците решаваха им показваше  практическото значение на математиката. Със специално подбрани задачи учениците боравиха със свойствата  и признаците на делимост на числата. Затвърдиха действията с обикновени дроби, решаваха практически задачи с обикновени дроби и част от число, и сами достигаха до изводи за приложимостта им в ежедневието.

Втория срок учениците затвърждаваха знанията си върху десетични дроби, като се решаваха много практически задачи. Изготвиха интерпретираха данни в таблици, изготвиха диаграми.

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Клуб „Географско пътешествие“ с ръководител Теменужка Костова –  учител, общообразователен предмет прогимназиален етап 

Участници са ученици от VI клас.

На 2 ноември 2022 г. бе проведена среща на служители  от  РСПБЗН – гр. Елхово с ученици от клуб „Географско пътешествие” при  ОУ „Св. Паисий Хилендарски”. Инспектор  Н. Георгиев запозна малчуганите с правилата за пожарна безопасност, с начините за евакуация при пожар или бедствие. Огнеборците направиха демонстрация с предпазното облекло и необходимото снаряжение, като изтъкнаха изискванията да бъдеш пожарникар – физическа сила, бързина, екипност в действията. Разбира се срещата не мина и без демонстрация на противопожарна техника. Към служителите заваляха безброй въпроси от децата свързани със спецификата на работата на пожарникарите. Всяко дете можеше да се докосне до специализираните автомобили и оборудване, екипировка и помощни средства. Учениците и техния ръководител, Т. Костова, изказаха специални благодарности към огнеборците Н. Георгиев, Д. Караиванов, И. Янузов, Д. Панайотов.

На 16 ноември учениците от Клуб „Географско пътешествие”, заедно със своите гости, отбелязаха Международния ден на толерантността.

 „Толерантността е уважение, приемане и оценяване на богатото многообразие на културите на нашия свят“, гласи Декларацията за толерантността, приета от ЮНЕСКО.  Нека се стремим да бъдем повече толерантни – светът е шарен и точно затова е красив!

 Толерантността е съчувствие! Тя е помощ и подкрепа. Уважение и зачитане. Познаване и приемане. Разбиране и търпение. Това са част от посланията, които отправиха учениците към своите гости.  Всяко от децата изписа на балон своя призив към света, за да го направим сами, една идея по-добър.

Втора публична изява

 

 

…………………………………………..

Клуб „Приятели на природата“ с ръководител Николинка Атанасова – старши учител, общообразователен предмет прогимназиален етап 

Участници са ученици от VII клас.

На 15.10.2022 г. стартира работата на групата за занимания по интереси „ Приятели на природата” в 7 А клас на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Елхово. Основните цели, които се поставиха в предварителната програма се реализират успешно през първия учебен срок.

     Учениците подобряват уменията си за свободно ползване на биологична информация от различни източници-интернет, списания, учебна литература.Чрез разширяване на биологичните знания се убеждават , че в природата няма излишни и вредни организми. Усвояват  практически умения за изработване на различни проектни задачи: презентации, работа в Интернет, постери, сбирки, брошури, еко-календари. Придобиха умения за разпознаване и определяне на различни растителни и животински видове при проведени екскурзии в лесопарка и местния резерват „Долна Топчия”. Проведе се и първата представителна изява „Зелени патрули”. Градският парк бе най – подходящото място за публично  заявяване на екологичната позиция на участниците в групата, която бе уважена и оценена от граждани и гостуващи ученици.    На предхождащото изявата занятие на тема „Как да направим възрастните по-екологични” участниците  изготвиха сами листовки, брошури и флаери, и отпечатаха на цветни хартии. В тях някои записаха правила за поведение сред природата, а в  други описаха редки и ценни растителни и животински видове в местния резерват „Долна Топчия”- Битински синчец, Остролистен ясен, Блатно кокиче, Колхидски фазан, Скрипка и др. Подготвените материали раздадоха на десетките посетители в парка.        При спазване на всички хигиенни правила се осъществи и втората част на акцията-почистване на парка от различни отпадъци, предимно хартии и сухи клони. За целта бяха осигурени ръкавици и найлонови чували, а събраните отпадъци бяха извозени от сметосъбиращата фирма към Община Елхово.       Мероприятието премина емоционално и зареждащо за всички присъстващи и считаме, че изпълни целите си.

    За темата „Лов и риболов” бяха изготвени и представени презентации от участниците в проекта, които бяха споделени и обсъдени. Те провокираха желанието да се споделят различни и незабравими рибарски преживявания на учениците.

    Работата по проекта продължи и с теми, които се обсъждаха и бяха актуални, и интересни за учениците -„НЕ на тютюнопушенето”, „Наркотиците не са мой проблем”, „СПИН и ХИВ”, „Защо умират горите” и др.

   Организира се и се проведе наблюдение в местната пречиствателна станция, където участниците в клуба се запознаха с основните методи за пречистване на битовите отпадни води на гр. Елхово. Интерес провокира и посещението в Метеорологичната станция в града.

 По време на излетите сред природата учениците събраха растителни видове, които обработиха и изработиха хербарии за попълване на училищната сбирка.

    Разбира се своето място в програмата на заниманията по интереси намира и здравословното хранене. Културата на хранене е важен елемент от възпитанието на подрастващите. Учениците са запознати с  хранителните съставки, количествата , от които се нуждае организма, ролята и значението на витамините и минералите. Разбират и осъзнават максимата „Ние сме това, което ядем!”

     Втората представителна изява беше запланувана , като посещение в Астрономическа обсерватория в гр. Ямбол  и тя се проведе на 23.06.2023г. Учениците наблюдаваха периодичните явления-смяна на сезоните, природни феномени, като слънчево и лунно затъмнение, планетите и съзвездията. Всички останаха много доволни от видяното и съчетаната разходка в градския парк.

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

През учебната 2021/2022 година в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово са сформирани седем групи за занимания по интереси. Четири от тях са в начален етап и три в прогимназиален етап.

 • Направление „Технологии“, подобласт „Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра, памет“ група за занимания по интереси Клуб „Детска творилница“ с ръководител Мария Христова Кичукова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас – 15 ученици – II клас
 • Направление „Математика“, подобласт „Математическа логика“ група за занимания по интереси Клуб „Математически хитринки“ с ръководител Антоанета Кирилова Дженкова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас – 16 ученици – II клас;
 • Направление „Математика“, подобласт „Приложна математика“ група за занимания по интереси Клуб „Забавна математика“ с ръководител Пенка Тонева Михова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас – 18 ученици – IV клас;
 • Направление „Математика“, подобласт „Приложна математика“ група за занимания по интереси Клуб „Невероятна математика“ с ръководител Мария Колева Ковачва – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас – 14 ученици – IV клас;
 • Направление „Гражданско образование“, подобласт „Институционални знания и култура“ група за занимания по интереси Клуб „Пътешествие сред цивилизациите“ с ръководител Донка Милчева Владева – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – 12 ученици – V клас
 • Направление „Дигитална креативност“, подобласт „Дигитални умения“ група за занимание по интереси Клуб „Дигитално грамотни“ с ръководител Иванка Иванова Димитрова – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – 12 ученици – VI клас;
 • Направление „Природни науки“, подобласт „Околна среда“ група за занимание по интереси Клуб „Приятели на природата“ с ръководител Николинка Славова Атанасова – старши учител, общообразователен предмет прогимназиален етап  – 14 ученици – VII клас.

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.

Представяме част от работата на групите за занимания по интереси.

 

Клуб „Детска творилница“ с ръководител Мария Кичукова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас.

Участници са ученици от II „а“ клас.

Интересна за децата от група „Детска творилница“ се оказа запознаването с техниката „Квилинг“. Тази тема бе на занятието от 4.01.2022 г.  – „Квилинг за начинаещи – основни елементи. Изработване на картичка с техниката квилинг“.

В началото на темата г-жа Кичукова даде напътствия относно необходимите материали и ги запозна с основните начини за работа с инструмента за квилинг, както и с използването на шаблони.

Децата направиха няколко опита да навиват лентичката на инструмента, за да се научат да ги правят равномерно. След което пристъпиха към украсяване на картички с тази техника.

 

На 31.03. 2022 год. участниците в групата по занимания по интереси „Детска творилница“ , проведоха своята заключителна изява. Тя бе под надслов „Великден  иде! – рисуване на яйца с восъчна писалка“

В началото на занятието децата показаха своите знания свързани с предстоящия светъл празник. Споделиха своето участие в подготовката му. Най – чакан момент разбира се е боядисването на великденските яйца. От миналата година след посещението в музея, децата се запознаха с техниката за рисуване с восъчна писалка. Още тогава правиха опити с новия вид шарене на яйцата. И тази учебна година решихме да използваме техниката, вече като по-големи и с повече опит.

Всички деца с огромен интерес рисуваха с восъчна писалка стилизирани мотиви на шевици, цветя, имена и фигури, оцветяваха яйцата и изработиха традиционни великденски яйца като подарък за любими хора.

…………………………………………..

Клуб „Математически хитринки“ с ръководител Антоанета  Дженкова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас 

Участници са ученици от II „б“ клас.

Снимки от заключителното занятие.

 

…………………………………………..

Клуб „Забавна математика“ с ръководител Пенка  Михова – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас 

Участници са ученици от IV „в“ клас.

Снимки от занимание с участието на родители.

…………………………………………..

Клуб „Невероятна математика“ с ръководител Мария Ковачва – старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас

Участници са ученици от IV „а“ клас.

Снимки от работната атмосфера на занятията на клуба.

 

 

…………………………………………..

Клуб „Пътешествие сред цивилизациите“ с ръководител Донка Владева – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 

Участници са ученици от V клас.

На 23.05.22 г се проведе заключителната изява на групата за занимания по интереси „Пътешествие сред цивилизациите“. Изявата беше посветена на историческото минало на родния край – гр. Елхово и на интересни и емблематични сгради, личности, институции в родния град. Девизът на изявата бе: „Моят роден край. Опознай миналото, за да обичаш и милееш. Културни  дейци и средища. Читалище „Развитие“.

Презентации представиха: Владислав Костов, Габриела Зотова, Маргарита Иванова, Памела Маджарова, Патрисия  Узунова, Сашо Илиев, Сияна Стоянова, Станислав Желязков,  Христиана Великова. Участниците в групата за занимания по интереси запознаха присъстващите гости с факти от историческото и археологическо минало, данни за развитието на просветата и образованието в гр. Елхово. Представени бяха факти свързани с произхода на термина Тронки, исторически факти за ЖП линията в града, болницата, музея на град Елхово. Интересни данни от летописните хроники, свързани с училищата в региона, бяха издирени с помощта на служителите в етнографски музей – гр. Елхово. С помощта на секретаря на читалище Развитие – г-жа Снежана Делчева, бяха събрани и подредени материали за развитието на театъра и театралното изкуство в родният ни град. Учениците участници в групата за занимания по интереси, демонстрираха своите умения да намират и обработват исторически материали, да използват дигиталните технологии за представяне на историческа информация, чрез различни методи и средства.

…………………………………………..

Клуб „Дигитално грамотни“ с ръководител Иванка Димитрова – старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 

Участници са ученици от VI клас.

Снимки от публичната изява на учениците от клуба.

 

 

…………………………………………..

Клуб „Приятели на природата“ с ръководител Николинка Атанасова – старши учител, общообразователен предмет прогимназиален етап 

Участници са ученици от VII клас.

 

Снимки от занятие в парка на град Елхово.

Снимки от посещение в Астрономическа Обсерватория – гр. Ямбол.