НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ “Участвам и променям!”

Подкрепена от Омбудсмана на Република България

за учебната 2011/2012 г. – 

в ОУ” Св. Паисий Хилендарски”

гр.Елхово, обл.Ямбол

Инициативата е ориентирана към осъществяване на гражданско и здравно образование в училище през учебната 2011/2012 година.

„Участвам и променям!“ има за цел да разшири формите на обучение в дух на демократично гражданство и патриотизъм. Тя се фокусира върху здравословния начин на живот и конструктивното поведение на учениците. Кампанията обединява всички дейности и задачи, които ще се реализират от Министерството на образованието, младежта и науката в партньорство с институции и организации.

 

Кампанията има за цел:

 

1.Да разшири и стимулира формите на обучение в дух на демократично  гражданство и патриотизъм.

 

2.Да постави фокус върху здравословния начин на живот и конструктивните поведения на децата и учениците.

 

3.Да подкрепи ролята на възрастните в грижите им за децата, както и сътрудничеството между институциите в системата на образованието, семействата и другите институции и служби в общността в тяхната съвместна грижа за подрастващите.

 

„Участвам и променям!“ обхваща следните теми:

Физическо здраве: Здравословно хранене; Обучение в разчитане на етикетите на храните; Физическа активност и спорт; Дентална култура; Хигиена на тялото; Полова и сексуална култура.

Психично здраве: Превенция на злоупотреба с вещества – алкохол, тютюнопушене, наркотици; Справяне с различни форми на училищен тормоз, кибертормоз;

Толерантност към различието; Притеснения, страхове, тревожности и търсене на помощ; Ролята на играта и почивката за децата; Превенция на рисково поведение – трафик на хора, конфликт със законите.

Социално благополучие: Гражданска култура и участие; Ученическо самоуправление; Изразяване и отстояване на мнение; Благотворителност; Етика на поведение в отношенията и уважение към себе си и към другите; Съвременни форми на комуникация, интернет и социалните мрежи.

 

Кампанията за гражданско и здравно образование „Участвай и променяй!“ ще се провежда през цялата учебна година, като 3 седмици ще бъдат посветени на социалното благополучие, психичното и физическото здраве на учениците.

 

Обучението в дух на демократично гражданство, здравословния начин на живот и конструктивното поведение на учениците ще се провежда под различни форми: в Часа на класа,  състезания, изложби, спортни празници, училищни празници, празници и чествания, органицирани от Община Елхово и включени в Общински празничен календар и др.

 

Като неизменна част от националната кампания „Участвам и променям”, е популяризирането и документирането на различните дейности. За целта – ще се отразява документално всяка дейност в снимков материал , а снимките да бъдат изложени на таблата в класните стаи и коридора и фоайето , на определените за тази цел места.

 

ДЕЙНОСТ : ФИЗИЧЕСКО ЗДРАВЕ
Във връзка с ДЕЙНОСТ: ФИЗИЧЕСКО ЗДРАВЕ – класните ръководители на ПДГ, ППГ, първите и вторите класове в ОУ „ Св. Паисий Хилендарски“ информираха в началото на учебната година ученици и родители за Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 – 18 год. Бяха раздадени табла и телефонните номера на стоматолозите д-р Петева и д-р Стефаниева, които са се ангажирали за изпълнение програмата за силанизация на зъбите на деца от 5 – 9 год. в гр. Елхово.
– През месец януари 2012 г. в час на класа се разгледаха темите: Дентална култура, Здравословно хранене, Хигиена на тялото. По особено атрактивен начин учениците от II б и IVб клас в ОУ „ Св. Паисий Хилендарски“ представиха основните правила за дентална хигиена.

ДЕЙНОСТ: ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ

–          През  месец  ноември  2011 г.в час на класа се разгледа темата: Превенция на злоупотреба с вещества – алкохол, тютюнопушене, наркотици.Учениците от IV б клас подготвиха интересни постери срещу тютюнопушенето.

–          През  месец  февруари 2012 г. Нивелина  Василева – психолог към Ресурсен център – гр. Ямбол проведе с учениците от  VI Б клас  тренинг  и анкета на тема „Справяне с различни форми на училищен тормоз. Справяне с конфликтни ситуации.”Участниците бяха поставени в различни ролеви ситуации свързани с форми на училищен тормоз с цел : формиране на адекватно поведение и реакция.Тренинга завърши с изграждане на кръга на приятелството, който трябваше да докаже на участниците ,че те всички са равни и могат да учат заедно, без насилие и агресия между тях.

–          През  месец  март старши учител, ресурсен Пенка Михова – проведе с  учениците от петите, шестите и седмите класове беседи с презентация на   тема: „Толерантност към различието”.Чрез тях, тя насочи  вниманието на учениците към интегрираното обучение на деца с увреждания и СОП, като акцентира върху толерантността един към друг и разбиране на различията.

ДЕЙНОСТ: СОЦИАЛНО БЛАГОПОЛУЧИЕ

–          Във връзка с реализиране на дейностите свързани със СОЦИАЛНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ на 21 декември 2011 година  Галина Димитрова – Ръководител компютърен кабинет изнесе пред учениците от V А, V Б и VII Б клас доклад с презентация на тема: Съвременни форми на комуникация, интернет и социални мрежи. Безопасен Интернет.На учениците бяха разяснени основните правила за безопасно сърфиране и комуникиране в мрежата.Чрез презентацията, бяха представени и основните моменти от Програмата на Европейската комисия за безопасен интернет.

ДЕЙНОСТ: СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ

През учебната 2011/2012 г. учениците от ОУ “ Св. Паисий Хилендарски“ взеха участие в следните организирани състезания и конкурси.

  1. 17 ученици  от IV А и IV Б клас взеха участие в общинския кръг на олимпиадата „Знам и мога”, която се проведе на 25.01.2012 г.
  2. Ученици от СИП – изобразително изкуство – III  В клас  с ръководител ст.учител Татяна Тончева рисуваха картини за Националния конкурс „Водата извор на живот”.
  3. Андон Ченков – ученик от VII Б клас участва в Националната изложба – конкурс „Трифон зарезан” със своя икона на светеца и зае първо място в своята възрастова група.

ДЕЙНОСТ:УЧИЛИЩНИ ПРАЗНИЦИ

  1. На 02.12.2011 година ОУ“ Св. Паисий Хилендарски“  тържествено отбеляза 125 години от създаването си. Ученици и учители изнесоха празнична програма в читалище „Развитие” – гр. Елхово. Гости на празника бяха: г-жа Т. Петрова – началник на РИО – гр. Ямбол, директори на училища, учители пенсионери и много родители. Седмицата преди празника ученици от седми клас представяха пред малки и големи съученици изработени от тях презентации за патрона на училището Паисий Хилендарски. Изработи се изложба от рисунки на ученици от училището.

ДЕЙНОСТ: СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ

–          8.12.2011- На организирана щафета по случай празника на Г „Св. Климент Охридски” – гр. Елхово, осмокласниците на ОУ „ Св. Паисий Хилендарски“ спечелиха първо място;

–          3.03.2012 – На организирана от община Елхово щафета по повод националния празник на Република България: при възрастовите  групи 5 – 6 клас и 7 – 8 клас учениците ОУ „ Св. Паисий Хилендарски“ се класираха на първите места;

–          Отборът по футбол с треньор Иван Ников  зае второ място в общинското първенство;

–          27.03.2012 – Двата  отбора по волейбол в ОУ „ Св. Паисий Хилендарски“  взеха участие в Областно първенство по волейбол /държавни ученически игри/. Момчетата заеха второ място, а момичетата трето място.

–          В училище се проведе състезание по майсторско кормуване на велосипед;

–          24.03.2012 г. –На проведена  футболна среща между отборите от 4 класове на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Елхово и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” –

гр. Елхово, учениците на ОУ „ Св. Паисий Хилендарски“  надвиха противниковия отбор с резултат   – 3:2 за нашето училище.

На организираните през месец април футболни срещи между училищата в общината под патронажа на кмета, участваха отбори от 4, 5, 6 и 7 клас на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Елхово. Учениците спечелиха заслужени победи над участниците от другите училища.

ДЕЙНОСТ: ЗЕЛЕНА СЕДМИЦА – МЕСЕЦ АПРИЛ

  1. На 03.04.2012 и 04.03.2012 г.  ученици от третите и седмите класове се включиха в озеленяването на двора на училището. Засадени бяха храсти  и бреза.
  2. На 26.04.2012 г. ученици от 5, 6 ,7 и 8 класове заедно със своите класни ръководители  почистиха двора на училището.По този начин те показаха своята съпричастност с кампанията „ Да почистим България за един ден“
  3. На 27.04.2012 г. г-н Желязко Петков – старши учител организира Пленер на тема „Моята планета Земя” – участваха ученици от петите класове.

КИРИЛО – МЕТОДИЕВИ ДНИ

Във връзка с празника на св. св. Кирил и Методий, ученици от петите класове изнесоха пред своите съученици презентации посветени на живота и делото на двамата братя. Подробно бяха разяснени значението за европейската цивилизация на трите мисии на двамата братя. Открити уроци изнясоха Теодор Кънев – ученик от 7 б клас и Дида Стоянова и Радосвета Кукова от – 5 а клас.

ПСИХОЛОГИЧЕСКА  БЕСЕДА

Днес 16.05.2013 г. Александра Драгнева- психолог в ОУ“ Св. Паисий Хилендарски“ проведе беседа и игрова ситуация с учениците от IV б клас на тема “ Приятелство, партньорство, доверие и взаимност“. Учениците бяха запознати с науката психология, нейните цели и задачи.Раздадени бяха “ Правила на приятелството“ изготвени от английските психолози:М.Аргайл, М. Хендерсън, които бяха задълбочено обсъдени от децата.След това се разигра игрова ситуация “ Вълшебния стол“. Целта на играта бе учениците да усъвършенстват способностите си за доверие и споделяне. Децата активно се включиха и в последващото обсъждане, като аргументирано изразяваха своята позиция.В края на часа бе изготвена „Карта на конфликтните точки“, където учениците да отбелязват всеки път когато между тях възникне конфликт.Срещата приключи с емоционално обръщение на класния ръководител г-жа Донка Вълева.

 ПРАВА  НА ДЕТЕТО

Във връзка с правата на детето – в ОУ“ Св. Паисий Хилендарски“ – бе проведен час посветен на закрилата на децата в Република България. Дискусионен клуб “ Моите права“ – изнесе пред учениците от IV б,в класове, урок посветен на Закона за закрила на детето. Учениците бяха запознати с основните институции отговарящи за прилагането на този закон. С въпроси и дискусии, малките ученици обсъдиха прилагането на основните постановки от закона спрямо тях.