Призови места в конкурс за есе „Моят свят – свят без зависимости”

Публикувано на 19 април 2021 в 17:03

На 14 април 2021 г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в община Елхово награди участниците в конкурса за есе със социално-превантивна насоченост на тема: „Моят свят – свят без зависимости”.

От ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово в конкурса взеха участие 7 ученици от пети, шести и седми клас, а именно:

  • Андрея Станиславова Стефанова –  5 „а“ клас;
  • Ивена Димитрова Стойкова 5 „в“ клас;
  • Микаела Добринова Атанасова 5 „в“ клас;
  • Крисия Кристиянова Лилова – 6 „б“ клас;
  • Александър Стоянов Желязков – 6 „в“ клас;
  • Елена Павлова Карапавлова – 7 „а“ клас;
  • Мария Петкова Чанева – 7 „а“ клас.

 

В конкурса взеха участие 21 ученици от община Елхово и ученици от град Шумен. Участниците бяха разделени в две възрастови групи: 5-7 клас и 8-12 клас.

Жури с председател г-н Пенчо Бординяшки оцени участващите творби и излъчи най – добрите от тях. Във възрастова група 5-7 клас награди  – грамоти и флаш памет получиха:

I място – Андрея Станиславова Стефанова –  5 а клас , ОУ „Св. Паисий Хилендарски“
II място – Елена Павлова Карапавлова – 7а клас,  ОУ „Св. Паисий Хилендарски“
III място – Крисия Кристиянова Лилова – 6 а клас, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

 

Наградите са осигурени от МКБППМН към Община Елхово.

Останалите  ученици, включили се в конкурса получиха грамоти за участие.

На отчитането на резултатите от конкурса присъстваха г-н Димитър Бъчваров – секретар на местната комисия, г-н Пенко Ханджиев – член на комисията, учители и родители.

С организирането на конкурсите се предоставя възможност на учениците да изразят своето отношение към проблемите, свързани с употребата на алкохол, цигари и наркотици, да покажат алтернативи на употребата им и отправят позитивно послание към връстниците си.

Ръководството на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово поздравява младите творци и пожелава на тях и техните учители по български език и литература  г-жа Соня Колева и г-жа Мая Иванова нови  творчески  успехи.