• Стимулиране активността на учениците в ЗП, в групите за Занимания по интереси чрез развиване способностите на изявените и подпомагане на изоставащите ученици.
• Акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното правилно използване.
• Утвърждаване облика на училището и чувството на принадлежност към него от всеки ученик.
• Обогатяване на материалната база.
• Разнообразяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.