ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ:

График класни работи – прогимназиален етап първи срок – 2021-2022 учебна година
График класни работи втори срок на 2021-2022 учебна година: изтегли оттук
График контролни работи – начален етап първи срок 2021-2022 учебна година
График контролни работи втори срок на 2021-2022 учебна година начален етап: изтегли оттук
График контролни работи – прогимназиален етап първи срок 2021-2022 учебна година
График контролни работи за втори срок на 2021-2022 учебна година прогимназиален етап: изтегли оттук

 

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИ С УЧЕНИЦИ:

График консултации по предмети първи срок 2021-2022 учебна година
График за консултации по предмети втори срок 2021-2022 г. начален етап: изтегли оттук
График за консултации по предмети втори срок 2021-2022 г. прогимназиален етап: изтегли оттук
 

 

ГРАФИК ЗА ЧАС НА КЛАСА – консултации с родители

График за провеждане на час на класния ръководител  за консултации на родители и ученици и водене на училищна документация за учебната 2021-2022 година

График на родителски срещи 2021-2022 учебна година