ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ:

График класни работи – прогимназиален етап първи срок – 2023-2024 учебна година: изтегли оттук
График класни работи втори срок на 2023-2024 учебна година: изтегли оттук
График контролни работи – начален етап първи срок 2023-2024 учебна година: изтегли оттук
График контролни работи – начален етап втори срок на 2023-2024 учебна година: изтегли оттук
График контролни работи – прогимназиален етап първи срок 2023-2024 учебна година: изтегли оттук
График контролни работи – прогимназиален етап за втори срок на 2023-2024 учебна година: изтегли оттук

 

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИ С УЧЕНИЦИ:

График консултации по учебни  предмети – начален етап за първи срок 2023-2024 учебен срок: изтегли оттук

График консултации по учебни  предмети – прогимназиален етап за първи срок 2023-2024 учебна година: изтегли оттук

График за консултации по учебни предмети втори срок 2023-2024 г. начален етап: изтегли оттук

График за консултации по учебни предмети втори срок 2023-2024 г. прогимназиален етап:изтегли оттук
 

 

ГРАФИК ЗА ЧАС НА КЛАСА – консултации с родители

График за провеждане на час на класния ръководител  за консултации на родители и ученици и водене на училищна документация за учебната 2023-2024 година:

Всеки работен вторник от 17:15 часа.

График на родителски срещи 2023-2024 учебна година:  

 

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ПОД 16 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

График консултации – първи учебен срок на 2023-2024 учебна година: изтегли оттук

График консултации – втори учебен срок на 2023-2024 учебна година: изтегли оттук