ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ:

График класни работи – прогимназиален етап първи срок – 2022-2023 учебна година: изтегли оттук
График класни работи втори срок на 2022-2023 учебна година: 
График контролни работи – начален етап първи срок 2022-2023 учебна година: изтегли оттук
График контролни работи – начален етап втори срок на 2021-2022 учебна година: 
График контролни работи – прогимназиален етап първи срок 2022-2023 учебна година: изтегли оттук
График контролни работи – прогимназиален етап за втори срок на 2022-2023 учебна година: 

 

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИ С УЧЕНИЦИ:

График консултации по учебни  предмети – начален етап за първи срок 2022-2023 учебен срок: изтегли оттук

График консултации по учебни  предмети – прогимназиален етап за първи срок 2022-2023 учебна година: изтегли оттук

График за консултации по учебни предмети втори срок 2022-2023 г. начален етап: 

График за консултации по учебни предмети втори срок 2022-2023 г. прогимназиален етап: 
 

 

ГРАФИК ЗА ЧАС НА КЛАСА – консултации с родители

График за провеждане на час на класния ръководител  за консултации на родители и ученици и водене на училищна документация за учебната 2022-2023 година: изтегли оттук

График на родителски срещи 2022-2023 учебна година: изтегли оттук