Сключени договори за 2015 година

Сключени договори по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от ОУ „Свети Паисий Хилендарски” гр. Елхово”.

Позиция № 1. „Доставка на топъл обяд за учениците от първи до пети клас в ОУ „Свети Паисий Хилендарски” гр. Елхово”. Договор

Позиция №2. „Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас в ОУ „Свети Паисий Хилендарски” гр. Елхово”. Договор

************************

Сключени договори за 2016 година

Сключени договори по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ гр. Елхово“.

Позиция № 1. „Доставка на топъл обяд за учениците от първи до шести клас в ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ гр. Елхово“. Договор

Позиция № 2. „Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас и за децата от подготвителна група в ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ гр. Елхово“. Договор