ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

„ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“

 

Процедура BG-RRP-1.015- „Училищна STEM среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU

 

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Елхово стартира изпълнение на проект № BG-RRP-1.015-0207 Изграждане на училищна STEM среда финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“.

Главна цел на проекта е: Основната цел на процедурата е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците. В рамките на процедурата ще се изгради STEM център и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово  чрез доставка на оборудване, обзавеждане и строително-монтажни работи. Целта е да се обособят нови пространства за учене от съвременен характер.

Обща стойност: 252 487,11 лв., от които 252 487,11 лв. безвъзмездно финансиране

Начало: 09.04.2024 г.

Край: 09.04.2026 г.