ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово осигурява за учениците качествен образователен процес чрез създадена оптимална безопасна училищна среда, усъвършенстващи се учители, партньорство с родителите и поддържане на искрен интерес и уважение към потребностите и интересите на децата. Стремежът на педагогическия екип е да даде трайни и полезни знания и да формира умения за самостоятелен и пълноценен живот в социалната среда, с проява на уважение към гражданските права на другите и отговорно собствено поведение, учениците да израснат като личности с богата култура с висока нравственост и толерантност към другия чрез творческо преподаване и развитие на индивидуалността и творческите им заложби.

Девизът на училището е “Ние учим, ние знаем, ние можем”.