ДОКУМЕНТИ

  • Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ изтегли оттук
  • Дейност на Обществения съвет и организация на работа – изтегли оттук
  • Списък на лицензираните доставчици на социални услуги – изтегли оттук
  • Държавна агенция за закрила на детето. Информация за социалните услуги в общността за деца –  изтегли оттук
  • Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации – изтегли оттук
  • График за организацията на учебния ден за периода 30.11.2020 г. – 21.12.2020 г. във връзка с преминаване към обучение от разстояние в електронна среда – изтегли оттук