УЧИТЕЛИ I – IV клас УЧИТЕЛИ V – VII клас
 
Мария Кичукова – I а клас Мая Иванова – Български език и литература
Антоанета Дженкова – I б клас Соня Колева – Български език и литература
Жанета Сотирова – II а клас Галина Георгиева – Английски език
Ирина Шехпазова – IІ б клас Елена Чалъкова – Математика; Физика и астрономия
Мария Ковачева – IIІ а клас Иванка Димитрова – Математика
Нивелина Василева – IIІ б клас Галина Димитрова – ръководител на направление ИКТ
Пенка Михова – IIІ в клас Донка Владева – История и цивилизация; География и икономика
Димитрина Димитрова – IV а клас Николинка Атанасова – Човекът и природата; Биология и здравно образование; Химия и опазване на околната среда
Донка Вълева – IV б клас Иван Ников – Физическо възпитание и спорт
Павлина Мартинова-Стоянова – Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество Вълка Ангелова – Музика
Елена Кускунова – Английски език II-IV клас Желязко Петков – Изобразително изкуство; Технологии и предприемачество
   
УЧИТЕЛИ в групи за целодневна организация на учебния ден
Иванка Русева – І клас, І група Денка Дюкенджиева-Иванова – III клас, III група
Димитрина Николова – І клас, ІІ група Радостина Димитрова – IV клас, I група
Иванка Петрова – ІІ клас, І група Пенка Неделева – IV клас, II група
Севдалина Йовчева – ІІ клас, ІІ група Янка Караколева – V и VII клас
Петя Колева – ІІI клас, I група Нана Тодорова – VI клас
Милена Димитрова-Петрова – ІII клас, II група  
УЧИТЕЛИ по Подкрепа за личностно развитие
Пенка Андреева – старши ресурсен учител Александра Драгнева – психолог
Мариана Георгиева – логопед  

 

 

 

ТЕЗИ,  БЕЗ КОИТО НЕ МОЖЕМ

img_1414

1. ЕЛЕНКА ХРИСТОВА              –  ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

2. КАЛИНКА  ДИМИТРОВА    – ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

3. ГИНА ИВАНОВА                      – КАСИЕР-ДОМАКИН