УЧИТЕЛИ I – IV клас УЧИТЕЛИ V – VII клас
 
Мария Ковачева – I а клас Монка Георгиева – Български език и литература
Нивелина Василева– I б клас  Соня Колева – Български език и литература
Пенка Михова– I в клас Галина Георгиева – Английски език
Радостина Димитрова – II а клас Елена Чалъкова – Математика; Физика и астрономия
Пенка Неделева– II б клас Иванка Димитрова – Математика
Димитрина Димитрова – II в клас Иванка Павлова – ръководител на направление ИКТ
Мария Кичукова – IІI а клас Донка Владева – История и цивилизация; География и икономика 
Антоанета Дженкова – III б клас Теменужка Костова – География и икономика 
Жанета Сотирова– IV а клас Николинка Атанасова – Човекът и природата; Биология и здравно образование; Химия и опазване на околната среда
Ирина Шехпазова– IV б клас Иван Ников – Физическо възпитание и спорт
Елена Кускунова – Английски език II-IV клас Вълка Ангелова – Музика
  Желязко Петков – Изобразително изкуство; Технологии и предприемачество
УЧИТЕЛИ в групи за целодневна организация на учебния ден
Христина Караколева – I клас, I група Иванка Русева – ІІI клас, І група
Милена Димитрова-Петрова– I клас, II група Димитрина Николова – ІІI клас, ІІ група
Денка Дюкенджиева-Иванова – I клас, III група Иванка Петрова – IV клас, I група
Димитринка Караколева – ІI клас, І група Севдалина Йовчева– ІV клас, II група
Виктория Алексиева – ІI клас, ІІ група Янка Караколева – V и VII клас
Павлина Мартинова-Стоянова – ІI клас, ІІI група Нана Тодорова – VI  клас
УЧИТЕЛИ по Подкрепа за личностно развитие
Галя Кръстева– старши  учител, ресурсен Александра Драгнева – психолог
Мариана Георгиева – логопед  

 

 

 

 

ТЕЗИ,  БЕЗ КОИТО НЕ МОЖЕМ

img_1414

1. ЕЛЕНКА ХРИСТОВА              –  ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

2. КАЛИНКА  ДИМИТРОВА    – ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

3. ГИНА ИВАНОВА                      – КАСИЕР-ДОМАКИН