УЧИТЕЛИ I – IV клас УЧИТЕЛИ V – VII клас
 
Жанета Сотирова – I а клас Монка Георгиева – Български език и литература
Милена Георгиева Димитрова – Петрова  – Iб клас  Соня Колева – Български език и литература
Мария Ковачева – II а Галина Георгиева – Английски език
Нивелина Василева– II б клас Елена Чалъкова – Математика; Физика и астрономия
Пенка Михова – II в клас Иванка Димитрова – Математика
Радостина Димитрова – IІI а клас Иванка Павлова – ръководител  направление ИКТ
Пенка Неделева – III б клас Донка Владева – История и цивилизация; География и икономика 
Димитрина Димитрова – III в клас  
Денка Дюкенджиева – Иванова – IV а клас Нана Тодорова – Човекът и природата; Биология и здравно образование; Химия и опазване на околната среда
Антоанета Дженкова – IV б клас Иван Ников – Физическо възпитание и спорт
Елена Кускунова – Английски език II-IV клас Вълка Ангелова – Музика
  Желязко Петков – Изобразително изкуство; Технологии и предприемачество
УЧИТЕЛИ в групи за целодневна организация на учебния ден
Иванка Петрова – I клас, I група Габриела Сусамова – ІІI клас, ІI група
Севдалина Йовчева – I клас, II група Павлина Мартинова-Стоянова – ІІI клас, ІІI група
Христина Караколева – II клас, I група Иванка Русева – IV клас, I група
Димитринка Караколева  – ІI клас, ІI група Димитрина Николова – ІV клас, II група
 Габриела Танчева – ІI клас, ІІI група Теменужка Костова – V  клас
Виктория Алексиева – ІII клас, І група Янка Караколева – VI  клас
УЧИТЕЛИ по Подкрепа за личностно развитие
Галя Кръстева– старши  учител, ресурсен Александра Драгнева – психолог
Мариана Георгиева – логопед  

 

 

 

 

ТЕЗИ,  БЕЗ КОИТО НЕ МОЖЕМ

img_1414

1. ЕЛЕНКА ХРИСТОВА              –  ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

2. КАЛИНКА  ДИМИТРОВА    – ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

3. ГИНА ИВАНОВА                      – КАСИЕР-ДОМАКИН