УЧИТЕЛИ I – IV клас УЧИТЕЛИ V – VII клас
 
Радостина Димитрова – I а клас Мая Иванова – Български език и литература
Донка Вълева – I б клас  Соня Колева – Български език и литература
Димитрина Димитрова – I в клас Галина Георгиева – Английски език
Мария Кичукова – II а клас Елена Чалъкова – Математика; Физика и астрономия
Антоанета Дженкова – II б клас Иванка Димитрова – Математика
Жанета Сотирова – III а клас Галина Димитрова – ръководител на направление ИКТ
Ирина Шехпазова – IІI б клас Донка Владева – История и цивилизация; География и икономика
Мария Ковачева – IV а клас Николинка Атанасова – Човекът и природата; Биология и здравно образование; Химия и опазване на околната среда
Нивелина Василева – IV б клас Иван Ников – Физическо възпитание и спорт
Пенка Михова – IV в клас Вълка Ангелова – Музика
Елена Кускунова – Английски език II-IV клас Желязко Петков – Изобразително изкуство; Технологии и предприемачество
   
УЧИТЕЛИ в групи за целодневна организация на учебния ден
Галя Кръстева – I клас, I група Севдалина Йовчева – ІІI клас, ІІ група
Пенка Неделева – I клас, II група Христина Караколева- IV клас, I група
Павлина Мартинова-Стоянова – I клас, III група Милена Димитрова-Петрова – ІV клас, II група
Иванка Русева – ІI клас, І група Денка Дюкенджиева-Иванова – IV клас, III група
Димитрина Николова – ІI клас, ІІ група Янка Караколева – V и VI клас
Иванка Петрова – ІІI клас, І група Нана Тодорова – V и VII клас
УЧИТЕЛИ по Подкрепа за личностно развитие
Пенка Андреева – старши ресурсен учител Александра Драгнева – психолог
Мариана Георгиева – логопед  

 

 

 

ТЕЗИ,  БЕЗ КОИТО НЕ МОЖЕМ

img_1414

1. ЕЛЕНКА ХРИСТОВА              –  ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

2. КАЛИНКА  ДИМИТРОВА    – ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

3. ГИНА ИВАНОВА                      – КАСИЕР-ДОМАКИН