ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово бе домакин на междуучилищен турнир по волейбол –

публична изява  по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

 

Вече втора учебна година Министерството на образованието и науката одобрява проекти по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“. Тя е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

Цели на програмата:

– Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

– Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и изобразителното изкуство, както и в областта на спорта;

– Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;

– Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол на учениците;

– Повишаване на музикалната, танцовата, театралната и филмовата култура, както и културата в областта на изобразителното изкуство на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;

– Стимулиране на интереса на учениците към богатото наследство в областта на изкуствата, както и към колективните спортове;

– Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот. 

Програмата обхваща ученици от държавни, общински и частни училища на територията на Република България от I до XII клас.

На 18.12.2023 година във физкултурния салон на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово  се проведе междуучилищен турнур по волейбол – публична изява по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Участници в турнира бяха волейболните отбори на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово, ПГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово и ПГ „Стефан Караджа“ – гр. Елхово. Всички, работещи по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Гости на събитието бяха г-н Петър Гендов – кмет на Община Елхово, г-н Християн Кускунов – председател на общинския съвет на Община Елхово и г-жа Загорова –  председател на обществения съвет на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово.

Проведоха се две срещи. Първата бе между отборите на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово и ПГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово. Втората – между ПГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово и ПГ „Стефан Караджа“ – гр. Елхово. Учениците играха сърцато и показаха своите волейболни умения. И в двете срещи победители бяха отборите на ПГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово.

Съдийстваха г-н Иван Ников, г-жа Яна Иванова, г-н Койчо Койчев и г-н Николай Тончев.

Всяко училище, участник в турнира, получи волейболна мрежа и топка, а всички волейболисти – грамоти и награди.

 

Коледен концерт по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

се проведе в Народно Читалище „Развитие – 1893“ – гр. Елхово

 

На 21.12.2023 г. в Народно Читалище „Развитие – 1893“ – гр. Елхово се проведе Коледен концерт – публична изява на вокалните групи от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово, които работят по Национална програма на МОН „Заедно в изкуствата и в спорта“. Гости на концерта бяха г-н Георги Георгиев – старши експерт по български език и литература в РУО – Ямбол, г-жа Златка Ангелова – директор на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Бояново и много родители.

            В ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово вече втора година се сформират вокални групи по националната програма: през учебната 2022/2023 година – вокална група за народно пеене „Елховски славеи“, а през тази учебна 2023/2024 година -вокална група за забавни песни „Чучулига“. Във времето бе разучен разнообразен музикален материал, който бе представен на днешния концерт. Ръководител на групите е г-жа Вълка Ангелова – старши учител.

            На сцената на читалището се изявиха и индивидуалните изпълнители: Дея – Мария Николай Стоева от II а клас, Янислава Захариева Янакиева от IV а клас и Даяна Андонова  Иванова от VI б клас, сестрите Мария Христова Дженкова и Цветелина Христова Дженкова от III в клас на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово.

            Прекрасно се представиха и музикалните таланти от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово.

            Участниците получиха грамоти и награди.

            Получи се един незабравим,  изпълнен с положителни преживявания съвместен концерт. Пожелаваме си през новата 2024 година да се осъществят още такива инициативи, показващи вокалното развитие на елховските деца.

            Благодарим на институциите, които направиха възможно да се случи този прекрасен музикален празник.