УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ

Мотивирано желание на ученика за обучение в училището;
Споделяне ценностите в образователната политика на училището от учениците и техните семейства

 

Училищен план-прием за първи и пети клас за учебната 2024/2025 година:

Правила за прием в първи и пети клас:

 ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ

 

1. Заявление за прием в първи клас (по образец):

2. Заявление за записване в първи клас (по образец):

3. Заявление за целодневно обучение за първи клас (по образец):

4. Акт за раждане (ксерокопие, оригинал – за справка).

5. Лична карта на родителя или настойника (за справка).

6. Заявление за прием и записване в пети клас (за справка):

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС –

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС –

МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ: Кабинет „ЗАС“ – 2 етаж

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: 0478 /88 072

 

Списък на класираните ученици за първи клас при ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово за учебната 2024/2025 година:
 

Списък на класираните записани ученици за първи клас при ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово за учебната 2024/2025 година:

Свободни места за първи клас след първо класиране:

 

Списък на класираните записани  ученици – второ класиране за първи клас при ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово за учебната 2024/2025 година:
 

Свободни места за първи клас след второ класиране :

 

Състезания и олимпиади за прием в ПМГ  „Атанас Радев“ – гр. Ямбол през учебната 2024/2025 година:

 

–––––––––––––––––––-

 

Указания за седмокласниците и техните родители, относно подаването на документи за участие в класирането за прием и за записване в VIII клас в държавните и общинските училища за учебната 2024/2025 година:

 

 

График за дейностите за приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2024/2025 година:

 

 

Указания за Online кандидатстване след VII клас /за учениците, които през 2024/2025 г. трябва да са в VIII клас/ :