УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ

Мотивирано желание на ученика за обучение в училището;
Споделяне ценностите в образователната политика на училището от учениците и техните семейства

 

Училищен план-прием за първи и пети клас за учебната 2022/2023 година:изтегли оттук

Правила за прием в първи и пети клас: изтегли оттук
 

 ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ

 

1. Заявление за прием в първи клас (по образец): изтегли оттук

2. Заявление за записване в първи клас (по образец): изтегли оттук

3. Заявление за целодневно обучение за първи клас (по образец): изтегли оттук

4. Акт за раждане (ксерокопие, оригинал – за справка).

5. Лична карта на родителя или настойника (за справка).

6. Заявление за прием и записване в пети клас (за справка): изтегли оттук

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС –

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС –

МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ: Кабинет „ЗАС“ – 2 етаж

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: 0478 /88 072

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Предвид епидемиологичната ситуация и въведеното извънредно положение в страната поради разпространението на COVID-19, заявленията за прием на ученици в първи клас може да се подават на място и по електронен път на e-mail: phscl_el@abv.bg

От ръководството на училището

 

Списък на класираните ученици за първи клас при ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово за учебната 2022/2023 година: изтегли от тук

 

Списък на класираните записани ученици за първи клас при ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово за учебната 2022/2023 година: изтегли оттук

 

Свободни места за първи клас: 6

Състезания и олимпиади за прием в ПМГ  „Атанас Радев“ – гр. Ямбол през учебната 2023/2024 година: изтегли оттук

 

–––––––––––––––––––-

 

Указания за седмокласниците и техните родители, относно подаването на документи за участие в класирането за прием и за записване в VIII клас в държавните и общинските училища за учебната 2022/2023 година: изтегли оттук

 

 

График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО -VII клас за учебната 2021/2022 година и дейностите за приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 година: изтегли оттук   

 

 

Указания за Online кандидатстване след VII клас /за учениците, които през 2022/2023 г. трябва да са в VIII клас/ : изтегли  от тук