График: изтегли оттук

Обява за открито работно място за длъжност образователен медиатор за учебната 2019/2020 година по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“: изтегли оттук

 

През учебната 2019/2020 година ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово се включи в Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове  с девет групи за допълнително обучение:

 • Български език и литература – II „А“ клас с ръководител Мария Ковачева – 4 ученици;
 • Български език и литература – II „Б“ клас с ръководител Нивелина Василева – 4 ученици;
 • Български език и литература – II „В“ клас с ръководител Пенка Михова – 5 ученици;
 • Български език и литература – IV „А“ клас с ръководител Мария Кичукова – 4 ученици;
 • Български език и литература – IV „Б“ клас с ръководител Антоанета Дженкова – 5 ученици;
 • Български език и литература – IV „В“ клас с ръководител Павлина Мартинова- Стоянова – 5 ученици;
 • Български език и литература – VI клас с ръководител Соня Колева – 4 ученици;
 • Математика – VII клас с ръководител Иванка Алексиева – 4 ученици;
 • Човекът и природата – V клас с ръководител Николинка Атанасова – 5 ученици.

=======

 През учебната 2020/2021 година ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово се включи в Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с осем  групи за допълнително обучение:

 • Български език и литература – I „А“ клас с ръководител Мария Кичукова – 4 ученици;
 • Български език и литература – I „Б“ клас с ръководител Антоанета Дженкова – 4 ученици;
 • Български език и литература – II „А“ клас с ръководител Мария Ковачева – 4 ученици;
 • Български език и литература – II „Б“ клас с ръководител Нивелина Василева – 4 ученици;
 • Български език и литература – II „В“ клас с ръководител Пенка Михова – 4 ученици;
 • Български език и литература – V клас с ръководител Соня Колева – 4 ученици;
 • Български език и литература – VII клас с ръководител Соня Колева – 6 ученици;
 • Математика – VII клас с ръководител Eлена Чалъкова – 4 ученици;