ОРГАНИЗАЦИЯ

НА УЧЕБНИЯ ДЕН

В ОУ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

за учебната 2022 – 2023 година

 
 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН: изтегли оттук
Промяна в организацията на учебния ден за прогимназиален етап: изтегли оттук
 
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК: изтегли оттук
 
 
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК: изтегли оттук