ОРГАНИЗАЦИЯ

НА УЧЕБНИЯ ДЕН

В ОУ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

за учебната 2019 – 2020 година

НАЧАЛЕН ЕТАП 

I – II клас                                                     III – IV клас

1 час – 8.00 – 8.35                                          1 час  –  8.00 – 8.40 

2 час – 8.55 – 9.30                                          2 час  –  8.50 – 9.30 

3 час – 9.50 – 10.25                                         3 час  –   9.50 -10.30

4 час – 10.40 – 11.15                                        4 час   – 10.40 – 11.20

5 час – 11.30 – 12.05                                         5 час  – 11.30 – 12.10

  6 час – 12.20 – 12.55                                        6 час – 12.20 – 13.00

                                

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 1 час – 8.00 – 8.40

2 час – 8.50 – 9.30

3 час – 9.50 – 10.30

4 час – 10.40 – 11.20

5 час – 11.30 – 12.10

6 час  – 12.20 – 13.00

7 час – 13.10 – 13.50

 

 

    Занятия на групите за целодневна организация на учебния ден:

   – начален етап:

 

Първи и втори клас:

Ден I клас – 1гр. I клас – 2 гр. II клас – 1 гр. II клас – 2 гр. II клас – 3 гр.
Начало Край Начало Край Начало Край Начало Край Начало Край
Понеделник 12.15 ч. 16.45ч. 12.15 ч. 16.45ч. 13.05 ч. 17.35ч. 13.05 ч. 17.35ч. 13.05 ч. 17.35ч.
Вторник 12.15 ч. 16.45ч. 12.15 ч. 16.45ч. 12.15 ч. 16.45ч. 12.15 ч. 16.45ч. 12.15 ч. 16.45ч.
Сряда 12.15 ч. 16.45ч. 12.15 ч. 16.45ч. 12.15 ч. 16.45ч. 12.15 ч. 16.45ч. 12.15 ч. 16.45ч.
Четвъртък 12.15 ч. 16.45ч. 12.15 ч. 16.45ч. 12.15 ч. 16.45ч. 12.15 ч. 16.45ч. 12.15 ч. 16.45ч.
Петък 11.25 ч. 15.55ч. 11.25 ч. 15.55ч. 11.25 ч. 15.55ч.

 

11.25 ч. 15.55ч. 11.25 ч. 15.55ч.


Трети и четвърти клас

Ден III клас – 1 гр. III клас – 2 гр. IV клас- 1 гр. IV клас- 2 гр.
Начало Край Начало Край Начало Край Начало Край
Понеделник 13.10 ч. 18.10ч. 13.10 ч. 18.10ч. 13.10 ч. 18.10ч. 13.10 ч. 18.10ч.
Вторник 13.10 ч. 18.10ч. 13.10 ч. 18.10ч. 13.10 ч. 18.10ч. 13.10 ч. 18.10ч.
Сряда 13.10 ч. 18.10ч. 13.10 ч. 18.10ч. 13.10 ч. 18.10ч. 13.10 ч. 18.10ч.
Четвъртък 13.10 ч. 18.10ч. 13.10 ч. 18.10ч. 13.10 ч. 18.10ч. 13.10 ч. 18.10ч.
Петък 12.20 ч. 17.20ч. 12.20 ч. 17.20ч. 12.20 ч. 17.20ч. 12.20 ч. 17.20ч.

 

–  прогимназиален етап:

Ден V и VII клас V и VI клас
Начало Край Начало Край
Понеделник 13.10 ч. 18.10 ч. 13.10 ч. 18.10 ч.
Вторник 13.10 ч. 18.10 ч. 13.10 ч. 18.10 ч.
Сряда 13.10 ч. 18.10 ч. 13.10 ч. 18.10 ч.
Четвъртък 13.10 ч. 18.10 ч. 13.10 ч. 18.10 ч.
Петък 13.10 ч. 18.10 ч. 13.10 ч. 18.10 ч.
 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН: изтегли оттук
 
 
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК: изтегли оттук
 
 
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК: