ОРГАНИЗАЦИЯ

НА УЧЕБНИЯ ДЕН

В ОУ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

за учебната 2021 – 2022 година

 
 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН: изтегли оттук
 
 
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК: изтегли оттук
 
 
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК:
 
 

изтегли от тук