• Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността – изтегли оттук