• Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища, приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища: изтегли оттук
 • Заявление за прием – първи клас: изтегли оттук
 • Заявление за записване – първи клас: изтегли оттук
 • Заявление за прием и записване – пети клас: изтегли оттук
 • Заявление за записване при преместване: изтегли оттук
 • Декларация за информирано съгласие за промяна на учебния план в приемащото училище: изтегли оттук

*******

 • Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава: изтегли оттук
 • Заявление – прием от чужбина: изтегли оттук

*******

 • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения и свидетелства: изтегли оттук
 • Заявление за издаване на оригинал или дубликат на документ (удостоверение, свидетелство) – в сила от 28.05.2019 г.: изтегли оттук

********

 • Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование: изтегли оттук
 • Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование: изтегли оттук

*******

 • Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ: изтегли оттук
 • Заявление за достъп до обществена информация: изтегли оттук