Дати за провеждане на национално външно оценяване

Заповед за провеждане на Национално външно оценяване през 2023/2024  година – изтегли оттук

ІV клас

1. Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа
2. Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа

 

VІІ клас

1. Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 9,00 часа
2. Математика – 21 юни 2024 г., начало 9,00 часа

3. Английски език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 9,00 часа

****************

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА СЪГЛАСНО ЧЛ. 54, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Наредба № 10 от 2016 г.):

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В СЕДМИ КЛАС И РОДИТЕЛИТЕ

Указания за седмокласниците и техните родители, относно подаването на документи за участие в класирането за прием и за записване в VIII клас в държавните и общинските училища за учебната 2023/2024 година: