ДОБРЕ ДОШЛИ

в официалния сайт на
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Елхово

 

На училището
Не само поглед към света.
Не само. Олтар.
Съдба. Не просто храм.
Свещено. Като думичката „мама“.
Мечта, горяща с огнен плам.
Една искра, разпалваща огнища,
която е и път, и светъл брод.
Без нея ще сме жалко нищо.
Искра, даряваща живот.
С търпение превръщаща ни в хора,
които днес създават светове,
които пренаписват днес история,
разперили за полет смел криле.
Едно начало, даващо ни вяра –
да можем, да мечтаем, да творим.
Училищните дни не се повтарят.
Училище, поклон.
Благодарим!
 
Христина Маджарова-Атанасова

ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ е създадено през 1886 година, като първото класно училище в града. Носител е на орден „Кирил и Методий“ – I степен. Продължител е на най-добрите традиции в образованието.

Училището има изключително високи постижения на учениците на общинско, областно и национално ниво в различни области на науката, художественото творчество и в спорта. Осъществява чуждоезиково обучение по английски език. В занимания по интереси учениците допълнително усвояват знания по математика, гражданско образование и  природни науки.

Въведена е целодневна организация на учебния ден. Сформирани са 10 групи в начален етап и 2 групи в прогимназиален етап на основното образование. Под вещото ръководство на учители и старши учители учениците имат възможност да усвояват знания и умения в рамките на целия учебен ден.

Към училището функционира вокална група. В състезания участват отбори по волейбол, футбол и тенис на маса. Работи се по различни национални програми и европейски проекти.

 Учениците имат важно място в поддържането и усъвършенстването на образователно-възпитателния процес в училище. Училищният ученически съвет прави предложения и осъществява дейности, засягащи ученическия живот. Комуникира успешно с директора, заместник-директора, класните ръководители и учителите в училище.

 
НИЕ РАЗПОЛАГАМЕ
С МОДЕРНА УЧЕБНА БАЗА
 

СПОРТНА БАЗА

Материално-техническата база на ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ е старателно поддържана, обогатена и осъвременена. Сградата е основно ремонтирана, санирана и е обезопасена, чрез охранителна система с постоянно външно и вътрешно видеонаблюдение и пожароизвестителна система. Училището разполага с 22 класни стаи, 2 компютърни кабинета, 2 езикови кабинета и модерен физкултурен салон. За най-малките има 1 игротека, а в помощ на учениците функционира библиотека. Нашите ученици разполагат с много и разнообразна аудио-визуална техника. Имаме постоянна интернет връзка, мултимедиен кабинет и интерактивна дъска за прилагане на интерактивно обучение. В училището функционира лекарски кабинет, ресурсен кабинет, логопедичен кабинет, кабинет с психолог. Разполагаме със стол и с бюфет, които предлагат пресни и здравословни закуски и обяд на нашите ученици.   Физкултурният салон е най-модерния съществуващ такъв в града ни. Разполага с модерни бани, фитнес център, оборудван с необходимите спортни съоръжения. Той е важен притегателен център за активен спорт през цялата година не само за нашите ученици, но и за провеждането на важни градски и други спортни мероприятия и състезания.