МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ

Групата е създадена преди три години и е с ръководител: Иванка Стойкова -ст. учител в ОУ“ Св.Паисий Хилендарски“. Малките мажоретки представят достойно училището на всички публични прояви в града.

 

 

ВОКАЛНА ГРУПА

Вокалната група е създадена преди три години и нейната дейност се ръководи от Светлана Стоянова – главен учител в ОУ“ Св. Паисий Хилендарски“.В няколко последователни години групата участва във музикалните фестивали „Песни Росии“- организирани от фондация „Руский мир“. През 2010 г. младите изпълнители на училището, спечелиха първо място в своята възрастова група. Във фестивала традиционно участват ученици от цялата страна. Тази година участие взеха 250 деца от Варна,Стара Загора, Търговище.