ПЕНЧО ТАНЧЕВ БОРДИНЯШКИ – ДИРЕКТОР

Завършил Българска филология във ВТУ „Свети Свети Кирил и Методий“. В ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово е учител от 1990 г. От 1995 г. е Заместник-Директор по учебната дейност до 2018 г. и от месец декември 2018 г. е Директор. През годините е завършил множество квалификационни курсове, по-важните от които са: „Електронно управление на административната и финансова дейност в образователната институция“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 г., „Интеграция на ученици със СОП“ – в НИОД, „Умение за ефективно общуване в образователната среда“, „Формиране на базови управленски компетентности“, „Подпомагане въвеждането на делегирани бюджети“, „Управление на училището“ и др.

Има значими постижения в подготовката на ученици в XXXIV Национална олимпиада по Български език и литература.

В свободното си време пише разкази и фейлетони, които публикува в централния печат. За тази си дейност е многократно награждаван.


СВЕТЛАНА ИВАНОВА СТОЯНОВА – ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР
Завършила Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ през 1992 г. – специалност начална педагогика със специализация музика. През 1994 г. получава нова квалификация – учител по музика в среден и горен курс. Притежава III – ПКС.

От 1992 г. е учител в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово, като от 2010 г. до 2018 г. е главен учител.

През годините е завършила множество квалификационни курсове. В работата си е извеждала ученици на призови места в областни и национални конкурси и състезания  в сферата на музиката, информационните технологии, здравното образование. За тази си дейност е получавала награди.