МАРИЯ ХРИСТОВА КИЧУКОВА – ДИРЕКТОР
Завършила ШУ „Епископ Константин Преславски“ през 2000 г. специалност начална училищна педагогика, ОКС – бакалавър. През 2015 г. завършва магистратура в У „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, специалност Стопанско управление – Администрация и управление в публичния сектор. Притежава II – ПКС.
Гради професионалната си кариера като учител в група за целодневна организация I-IV клас и старши учител, начален етап на основното образование I-IV клас вече 15 години. От март 2024 година е директор на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово

ПРИЕМНО ВРЕМЕ
ЧЕТВЪРТЪК    14:00 ч. – 16:00 ч.
за предварителна уговорка тел. 0478/88071


СВЕТЛАНА ИВАНОВА СТОЯНОВА – ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
Завършила Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ през 1992 г. – специалност начална педагогика със специализация музика. През 1994 г. получава нова квалификация – учител по музика в среден и горен курс. Притежава III – ПКС.

От 1992 г. е учител в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово, като от 2010 г. до 2018 г. е главен учител. От декември 2018 до ноември 2020 година е заместник-директор по учебната дейност.
От ноември 2020 година до март 2024 година е директор на училището. От март 2024 година отново е заместник-директор по учебната дейност.

През годините е завършила множество квалификационни курсове. В работата си е извеждала ученици на призови места в областни и национални конкурси и състезания  в сферата на музиката, информационните технологии, здравното образование. За тази си дейност е получавала награди.

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ
СРЯДА 14:00 ч. – 15:00 ч.
за предварителна уговорка  0478/88072