Информация за Квалификационни дейности
 


Публикации свързани с „Квалификационни дейности“  

 

ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ОТ ОУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – ГР. ЕЛХОВО

 

Тема на обучението:

Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и емоционалното прегаряне в образователните институции

Място на провеждане:

 хотел „България“, Хасковски минерални бани

Период на провеждане: 01.07.2022 – 07.07.2022 г.

01.07.2022 г. – 03.07.2022 г. – присъствено обучение

04.07.2022 г. – 07.07.2022 г. – неприсъствено обучение

Начален и краен час:

01.07.2022 г. – 14:00 часа

03.07.2022 г. – 13:00 часа

Наименование на обучителната организация:

ЦПО „Матев – строй“ – гр. Казанлък

 

Брой педагогическите специалисти, заявили желание за участие:

37 педагогически специалисти