ДОВИЖДАНЕ, УЧИЛИЩЕ!

Публикувано на 2 юли 2021 в 9:20

На 01.07.2021 г. четвъртокласниците и седмокласниците от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово получиха своите удостоверения за завършен начален етап и свидетелства за завършено основно образование.

                Сякаш вчера тези момчета и момичета прекрачиха прага на училището и то се превърна в тяхното второ семейство през следващите години.

                Учителите бяха с тях в началото на пътя – труден и неравен, криволичещ. И те извървяха този път, водени от уверената ръка на класните си ръководители – г-жа Донка Вълева, г-жа Пенка Неделева, г-жа Димитрина Димитрова, г-жа Радостина Димитрова, г-жа Соня Колева и г-жа Галина Георгиева.

                Справиха се!

                Знанието им даде свобода!

                Приятелството – увереност!

                Сега са по-богати и по-смели!

                Стигнаха върха!

Директорът на училището, г-жа Светлана Стоянова, поздрави учениците за техните резултати и награди отличилите се. Пожела им да бъдат силни, горди и истински, да не се предават. Да правят добро, защото доброто спасява света и човека. Да експериментират, защото за смелостта да опиташ няма уроци. Да следват мечтите си и да успяват – защото могат!