Клуб „Пътешествие сред цивилизациите“

Публикувано на 20 декември 2021 в 16:15

На 26.11.21 се проведе открито занятие в група за занимания по интереси „Пътешествие сред цивилизациите“ с ръководител : старши учител Донка Владева на тема: „На гости във виртуалния свят на археологията. Професията на археолога. Археологически открития в моят роден край“.

Занятието започна със запознаване с професията на археолога и демонстрация на кадри от археологически разкопки проведени върху терени намиращи се в района на гр. Елхово. Учениците се запознаха с личностите на известни археолози в България, работили и направили важни открития в сферата на археологията. След това на учениците бе възложена задачата да изготвят презентационен файл на тема „Археологически открития в гр. Елхово“. За целта те трябваше да приложат усвоените по-рано дигитални умения за:

  • Търсене на текстова информация в Интернет, чрез ползване на търсачката
  • Систематизиране на информацията по ключови думи върху документ Word, Като за целта трябваше да разделят текста на 9 абзаца, прилагайки уменията за форматиране на текст.
  • Изготвените абзаци бяха поставени върху 9 слайда в презентационен файл.
  • След това учениците направиха папки в които съхраниха снимков материал, отново чрез ползване на търсачката. В заключителният етап на занятието учениците трябваше да разположат снимковият материал върху всеки слайд , да коригират визията на слайдовете и да съхранят своята презентация.

По време на занятието бяха усвоени и демонстрирани дигитални умения и умения свързани с прилагането на функционалния и дейностен подход, формирани в часовете по история и цивилизации, информационни технологии.