Приветствие по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност от Светлана Стоянова – директор на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово

Публикувано на 24 май 2022 в 8:30

Уважаеми учители,
Скъпи ученици, родители,
Всеки от вас е чувал „АЗ , БУКИ , ВЕДИ , ГЛАГОЛИ“.
В българската азбука Кирил, Методий и по-късно Климент поставят на челно място буквата А (АЗ) като символ на начало и самосъзнание. Всяка следваща буква е взета от началото на конкретна дума и четени последователно те образуват смислен текст, скрито послание на светите братя към народа, давайки му да разбере защо са нужни буквите, какъв е техния смисъл и накъде ще ги поведе родното слово. Първите азбукарчета заучавали новата азбука в текстовия ѝ вариант.
Според мен смисълът, вплетен в подредбата на нашите букви е и кредото на учителската професия. Смисълът, който всяко дете трябва да осъзнае, за да му помага в живота.
Днес ще си позволя да Ви честитя светлия празник 24 май като Ви припомня какво ни глаголи, т. с. говори българската азбука преведена на съвременен български език:
„Помни буквите, учи да говориш! Добре е да живееш здраво на земята! Защото както хора мислите, наша е тя опора. Изричай словото твърдо (вярно)! Нагоре всеки да лети! Върви! Избягвай червея (злото)! Покорявай висотите! Ти мъж, ти юноша, вие хора! Човеко, с ум и разум! Във вярна посока и с ясно съзнание! Напред! Слава!“

Честит празник!