Последна изява на дискусионен клуб“ Моите права“

Публикувано на 9 юни 2014 в 17:34

11114a6Nacfe4aee14ca62de9df1f74dd7be1f3aДнес 09.06.2014 г. се проведе последната изява на дискусионен клуб “ Моите права’ сформиран по проект   BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”.

В проекта през учебната 2013-2014 г .участваха 15 деца. Под ръководството на г-жа Донка Владева те усвояваха знания за правата на децата в България, основните конституционни норми, уменията да водят дискусия. Заниманията бяха съпровождани и със решаване на казуси и провеждането на тренинги за справяне в различни житейски ситуации. В своята заключителна изява, участниците в клуба представиха своя поглед върху положението на децата в България и по света. С презентации те запознаха своите гости с данни за трудовата експлоатация и глада в Африка, Азия и България. С богат снимков материал те онагледиха своите виждания за спазването на правата на децата по света и в България.В края на изявата децата получиха ценен подарък: книга която да им помогне да бъдат по-добри ученици. Имаше и приятна изненада торта за сбогуване с името на клуба.