СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 20 април 2023 в 12:51

В ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово ще се проведат изпити за ученици в самостоятелна форма под 16 години както следва:

  • 03.05.2023 г. , от 14:30 часа в стая № 8 – устен и писмен изпит по Български език и литература – РП/УП-А за първи клас;
  • 05.05.2023 г., от 14:30 часа в стая № 8 – писмен изпит по Родинознание – ООП за първи клас;
  • 09.05.2023 г., от 14:00 часа в стая № 8 – практически изпит по Музика – ООП за първи клас;
  • 11.05.2023 г., от 14:00 часа в стая № 8 – практически изпит по Изобразително изкуство – ООП за първи клас;
  • 15.05.2023 г., от 14:00 часа в стая № 8 – практически изпит по Технологии и предприемачество – ООП за първи клас;
  • 18.05.2023 г., от 14:00 часа в стая № 8 – практически изпит по Технологии и предприемачество – РП/УП-А  за първи клас.

Ученикът да се яви половин час преди началото на съответния изпит.