В ОУ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – ГР. ЕЛХОВО ПРОДЪЛЖАВА РЕАЛИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ”

Публикувано на 14 януари 2015 в 12:23

За поредна четвърта година в ОУ “Свети Паисий Хилендарски” – гр. Елхово се работи по ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и се осъществява по бюджетна линия “Да направим училището привлекателно за младите хора”. През учебната 2014/2015 година работят две групи по извънкласни дейности.

В клуб „Пътешествие в Русия” с ръководител г-жа Людмила Георгиева са включени ученици от прогимназиален етап на обучение. С интерес седмокласниците се запознават с особеностите на руския език, любопитството им е подхранено и от темата за сходствата и разликите  му с родния ни български.

Пътешествието из Русия започна от столицата Москва и нейното сърце Кремъл и продължи през забележителностите на Санкт-Петербург. Какво още ги очаква в пътуването им из непознатата за тях държава учениците ще разберат през оставащите занятия на клуба.

Работата на Детско танцово студио „Звезди” с ръководител г-жа Антоанета Дженкова започна с мотивационен тренинг за опознаване. Третокласниците изграждат умения за работа с тялото и с уреди. Развиват качества като гъвкавост, бързина, пластичност. За подготовката на един танц и представянето му пред публика се изисква много упорит труд и търпение. Малките танцьори се упражняват с усърдие, за да покажат уменията си в края на годината със своя представителна изява, с която се надяваме ще зарадват публиката си. Дано танцовото студио открие и даде старт за развитие на нови таланти.

В подкрепа на групите е и ръководството на училището, което осигурява необходимата материално-техническа база за качествено обучение.