Какво трябва да се направи, ако някой родител иска да провери писмената работа на детето си от НВО – IV клас

Публикувано на 7 юни 2024 в 17:14
  1. Съгласно Заповед № РД-06-249/07.06.2024 г. на началника на РУО – Ямбол проверката на изпитните работи по български език и литература и математика от НВО – IV клас се прави в РУО – Ямбол в периода 10.06.2024 г. – 12.06.2024 г. от 13:30 ч. до 17:00 часа в стая № 7.
  2. Ученик може да види работата си единствено в присъствието на родител/настойник и на председателя на РКПОИР в РУО – Ямбол.
  3. Ученикът вижда сканираната и оценена работа с присъдени точки за всяка задача.
  4. Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.
  5. Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.