Публикувано на 6 май 2020 в 23:21

 


Публикувано на 6 май 2020 в 0:22

БЮЛЕТИН 5-7 клас област Ямбол


Публикувано на 6 май 2020 в 0:06

Бюлетин 2-4 клас, брой 1 област Ямбол


Публикувано на 5 май 2020 в 21:47

Профилирана гимназия „Свети Климент Охридски“ – гр. Елхово:   Професионална гимназия „Стефан Караджа“ – гр. Елхово: видео  


Публикувано на 30 април 2020 в 17:36

София 1618, бул. „Цар Борис III“ 136 тел.: 02/81-87-100, 02/81-87-202 факс: 02/81-87-267, dfz@dfz.bg, www.dfz.bg                ОТВОРЕНО ПИСМО ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, ПОЛУЧАВАЩИ ПРОДУКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СХЕМИ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“        УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Обръщаме се с настоящето писмо към Вас, водени единствено от желанието да обясним какво представляват […]


Публикувано на 28 април 2020 в 20:06

Съдържание на новината: УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Със заповед на началника на Регионално управление на образованието – Ямбол е определена комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от […]


Публикувано на 27 април 2020 в 21:31

изтегли оттук “Голи са всички народи без книги” – Константин Преславски   Мили ученици, уважаеми колеги, Днес книгите са изправени пред истинско предизвикателство. И спасяването им е в наши ръце. Само заедно можем да помогнем на книгите днес, за да ги има и в бъдеще! Комисията по грамотността в училището, съвместно с методическото обединение на […]