Публикувано на 22 януари 2020 в 11:49

 


Публикувано на в 11:30

Приключи есенният кръг на VII-ия Международен турнир „Математика без граници”.  В математическото състезание се включиха 93 ученици от Ямболска област, част от които и ученици от учебните заведения на Елхово. На 17 декември, в един от мултимедийните кабинети на ПГ „Св. Климент Охридски“, домакин на състезанието, се състоя официалното финализиране на Есенния кръг 2019 за […]


Публикувано на 15 януари 2020 в 18:29

В ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово, на 5 март 2020 година, от 15:00 часа в стая № 26 ще се проведе писмен изпит по български език и литература за 6-ти клас /поправителна сесия/ за валидиране на компетентности.


Публикувано на 3 януари 2020 в 22:24

На 20.12.2019 г. г-н Бординяшки – директор на ОУ „Св. Паисий Хилендаски“ – гр. Елхово награди отборите от проведените щафетни игри между паралелките от I – IV клас в дни на доброто под наслов „Не на насилието! Ние сме добри!“, съвместна инициатива с Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към […]


Публикувано на в 21:55

На 18.12.2019 г. г-жа Пенка Михова – класен ръководител на II В клас, изнесе супервизия на тема „Доброто в нас“ пред ученици и учители от начален етап на образованието. Учениците от II В клас, облечени в тематични тениски с надпис „Не на насилието, доброто е в нас“, подарък от местната комисия за борба с противообществените […]


Публикувано на в 21:25

В дни на доброто под наслов „Не на насилието! Доброто е в нас!“ се проведоха състезания между паралелките от класовете както следва: – 17.12.2019 г. – III клас – щафетни игри; – 17.12.2019 г. – IV клас – щафетни игри; – 18.12.2019 г. – I клас – щафетни игри; – 18.12.2019 г. – V клас […]


Публикувано на в 16:20

Седмица преди най-светия християнски празник – Рождество Христово, който ни кара да бъдем по-човечни, по-искрени и по-добри, в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово се проведе седмица под наслов „Не на насилието, доброто е в нас“. В духа на предстоящите празници учениците показаха колко е важно да бъдем съпричастни, толерантни, но най-вече добри с […]