Публикувано на 6 май 2020 в 0:06

Бюлетин 2-4 клас, брой 1 област Ямбол


Публикувано на 5 май 2020 в 21:47

Профилирана гимназия „Свети Климент Охридски“ – гр. Елхово:   Професионална гимназия „Стефан Караджа“ – гр. Елхово: видео  


Публикувано на 30 април 2020 в 17:36

София 1618, бул. „Цар Борис III“ 136 тел.: 02/81-87-100, 02/81-87-202 факс: 02/81-87-267, dfz@dfz.bg, www.dfz.bg                ОТВОРЕНО ПИСМО ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, ПОЛУЧАВАЩИ ПРОДУКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СХЕМИ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“        УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Обръщаме се с настоящето писмо към Вас, водени единствено от желанието да обясним какво представляват […]


Публикувано на 28 април 2020 в 20:06

Съдържание на новината: УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Със заповед на началника на Регионално управление на образованието – Ямбол е определена комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от […]


Публикувано на 27 април 2020 в 21:31

изтегли оттук “Голи са всички народи без книги” – Константин Преславски   Мили ученици, уважаеми колеги, Днес книгите са изправени пред истинско предизвикателство. И спасяването им е в наши ръце. Само заедно можем да помогнем на книгите днес, за да ги има и в бъдеще! Комисията по грамотността в училището, съвместно с методическото обединение на […]


Публикувано на 10 април 2020 в 17:11

Публикуваме Заповед № РД-06-108/06.04.2020 г. за утвърдения план-прием в 8 клас за учебната 2020/2021 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии в област Ямбол – дневна форма […]


Публикувано на в 16:36

Заповед № РД09-746 / 08.04.2020 г. за изменение продължителността на Пролетната ваканция: График за провеждане на дистанционни занимания с ученици от 1 до 4 клас за периода от 13.04.2020 г. до 16.04.2020 г. включително: изтегли оттук График за провеждане на дистанционни занимания с ученици от 5 до 7 клас за периода от 13.04.2020 г. до […]